Trang:

Thứ sáu, 25/09/2020 | 14:02

Thông tin người tìm việc

Võ Ngọc Tốt

Phú khê 1 hoà xuân đông đông hoà phú yên

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/11/1992
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Phú khê 1 hoà xuân đông đông hoà phú yên
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin