Trang:

Thứ sáu, 06/08/2021 | 09:42

Thông tin người tìm việc

Võ Thanh Chính Trung

Le Duc Tho street, Go Vap District, HCMC.
- Seeking a position for iOS developer to utilize my skills. - Finding a challenge job to get more experience. - Looking for a working place where has any chances to work overseas.

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/05/1994
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Le Duc Tho street, Go Vap District, HCMC.
Mục tiêu nghề nghiệp
- Seeking a position for iOS developer to utilize my skills. - Finding a challenge job to get more experience. - Looking for a working place where has any chances to work overseas.
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin