Trang:

Thứ bảy, 11/07/2020 | 02:48

Thông tin người tìm việc

Vũ Thành Tâm

yen bang - y yen - nam dinh
vui ve , hoa dong

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1994
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: yen bang - y yen - nam dinh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin