Trang:

Thứ tư, 30/09/2020 | 01:25

Thông tin người tìm việc

Xa Hoài Phượng

Đà Bắc, Hòa Bình

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 04/06/2001
- Quê quán: Hòa Bình
- Chỗ ở hiện tại: Đà Bắc, Hòa Bình
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin