Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Lọc tìm kiếm
Cập nhật lần cuối

kinh nghiệm làm việc

Học vấn

Mức lương
img
300

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CONG TY CP DICH VU LONG HAI

5 - 7 Triệu
Chưa có kinh nghiệm
12/09/2020