Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Lọc tìm kiếm
Cập nhật lần cuối

kinh nghiệm làm việc

Học vấn

Mức lương
img
300

Giám đốc mua hàng – Mã: CMO-F

GPO

Thỏa thuận
Trên 5 Năm
03/09/2019