Trang:

Bị xử phạt công bố thông tin do không đăng ký giao dịch chứng khoán

Thứ năm, 27/02/2020 | 12:56
Thứ năm, 25/06/2018 | 10:51

Bị xử phạt công bố thông tin do không đăng ký giao dịch chứng khoán

<p>350 triệu đồng l&agrave; mức phạt cao nhất được Ủy ban chứng kho&aacute;n đưa ra đối với hai c&ocirc;ng ty l&agrave;&nbsp;Tổng c&ocirc;ng ty cổ phần Cơ điện x&acirc;y dựng (Agrimeco) v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần Cơ điện Trần ph&uacute;. Cả hai doanh nghiệp&nbsp;n&agrave;y c&ugrave;ng vi phạm v&agrave; bị xử phạt do kh&ocirc;ng đăng k&yacute; giao dịch chứng kho&aacute;n sau khi trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng.</p> <p>Đẫ c&oacute; tổng cộng 11 c&ocirc;ng ty bị Ủy ban chứng kho&aacute;n&nbsp;Nh&agrave; nước đ&atilde; bị xử l&yacute; vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực chứng kho&aacute;n trong tuần vừa qua, trong đ&oacute; c&oacute; 6 trường hợp xử phạt đối với c&aacute;c c&ocirc;ng ty đ&atilde; trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/chung%20khoang.jpg" /></p> <p>Vừa qua, c&ocirc;ng ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (m&atilde; CK: AGF) bị xử phạt tổng cộng 155 triệu đồng do c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thời hạn v&agrave; sai lệch so với số liệu kiểm to&aacute;n m&agrave; c&ocirc;ng ty k&ecirc; khai. Trong đ&oacute;, mức phạt 70 triệu đồng đưa ra cho việc c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thời hạn với b&aacute;o c&aacute;o thường ni&ecirc;n v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o kiểm to&aacute;n năm 2016 v&agrave; 2017. Mức phạt n&agrave;y đ&atilde; bao gồm cả t&igrave;nh tiết tăng nặng do AGF đ&atilde; vi phạm c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin nhiều lần.&nbsp;Với nội dung c&ocirc;ng bố sai lệch nhiều số liệu trước v&agrave; sau kiểm to&aacute;n, AGF bị xử phạt th&ecirc;m 85 triệu đồng v&agrave; buộc phải cải ch&iacute;nh.</p> <p>Tổng c&ocirc;ng ty Đức Giang cũng bị xử phạt 70 triệu đồng do c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; gửi hồ sơ đăng k&yacute; giao dịch chứng kho&aacute;n qu&aacute; hạn từ 3-6 th&aacute;ng kể từ khi trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng.</p> <p>C&ocirc;ng ty TNHH Thảo Vi&ecirc;n v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần D&acirc;y c&aacute;p điện Việt Nam c&ugrave;ng bị phạt ở mức 85 triệu đồng do kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin giao dịch của người c&oacute; li&ecirc;n quan trong b&aacute;o c&aacute;o.&nbsp;</p>

- Tập Đoàn Xiaomi mở cửa hàng Mi Store thứ 8 tại Việt Nam / Tranh cãi về quy định chủ công ty đòi nợ thuê phải có học bằng đại học

350 triệu đồng là mức phạt cao nhất được Ủy ban chứng khoán đưa ra đối với hai công ty là Tổng công ty cổ phần Cơ điện xây dựng (Agrimeco) và Công ty cổ phần Cơ điện Trần phú. Cả hai doanh nghiệp này cùng vi phạm và bị xử phạt do không đăng ký giao dịch chứng khoán sau khi trở thành công ty đại chúng.

Đẫ có tổng cộng 11 công ty bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong tuần vừa qua, trong đó có 6 trường hợp xử phạt đối với các công ty đã trở thành công ty đại chúng.

Vừa qua, công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã CK: AGF) bị xử phạt tổng cộng 155 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn và sai lệch so với số liệu kiểm toán mà công ty kê khai. Trong đó, mức phạt 70 triệu đồng đưa ra cho việc công bố thông tin không đúng thời hạn với báo cáo thường niên và báo cáo kiểm toán năm 2016 và 2017. Mức phạt này đã bao gồm cả tình tiết tăng nặng do AGF đã vi phạm công bố thông tin nhiều lần. Với nội dung công bố sai lệch nhiều số liệu trước và sau kiểm toán, AGF bị xử phạt thêm 85 triệu đồng và buộc phải cải chính.

Tổng công ty Đức Giang cũng bị xử phạt 70 triệu đồng do công ty này đã gửi hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán quá hạn từ 3-6 tháng kể từ khi trở thành công ty đại chúng.

Công ty TNHH Thảo Viên và Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam cùng bị phạt ở mức 85 triệu đồng do không công bố thông tin giao dịch của người có liên quan trong báo cáo. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)