Năm 2016 Chiếc quần jeans xanh Levi Strauss & Co." /> Năm 2016 Chiếc quần jeans xanh Levi Strauss & Co." /> Năm 2016 Chiếc quần jeans xanh Levi Strauss & Co." />
Trang:

Bỏ 2,3 tỷ đồng chỉ để mua chiếc quần bò 125 năm tuổi

Thứ ba, 25/02/2020 | 18:19
Thứ ba, 29/05/2018 | 11:02

Bỏ 2,3 tỷ đồng chỉ để mua chiếc quần bò 125 năm tuổi

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2016&nbsp;Chiếc quần jeans xanh Levi Strauss &amp; Co. đ&atilde;&nbsp;được b&aacute;n đấu gi&aacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng được ưa chuộng. N&oacute; c&oacute; tuổi đời khoảng 125 năm. Đ&acirc;y l&agrave; một đại gia&nbsp;cực k&igrave; y&ecirc;u th&iacute;ch quần jeans Levis cũ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo &ocirc;ng&nbsp;Daniel Buck Soules, đại diện c&ocirc;ng ty đấu gi&aacute; Daniel Buck cho biết.&nbsp;Đ&aacute;ng n&oacute;i, mức gi&aacute; của chiếc quần n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; mức kỷ lục cho một chiếc quần Levis cũ. Nhưng hợp đồng mua b&aacute;n chiếc quần đ&atilde; kh&ocirc;ng cho &ocirc;ng Soules tiết lộ gi&aacute; ch&iacute;nh x&aacute;c hoặc địa chỉ của người mua, &ocirc;ng n&agrave;y n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/quan-jean-co-2ty-dong.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chiếc quần Jean trị gi&aacute; gần 2,3 tỷ đồng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời&nbsp;đại diện c&ocirc;ng ty đấu gi&aacute; n&agrave;y cho hay, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; b&iacute; ẩn đằng sau chiếc quần jeans. Chiếc quần n&agrave;y đ&atilde;&nbsp;được &ocirc;ng Solomon Warner, một người quản l&yacute; ở Arizona mua lại v&agrave;o năm 1893. V&agrave;&nbsp;chiếc quần đ&atilde; được lưu giữ trong một th&acirc;n c&acirc;y qua nhiều thập ni&ecirc;n m&agrave; vẫn giữ được trạng th&aacute;i nguy&ecirc;n sơ bởi &ocirc;ng Warner chỉ mặc thử n&oacute; một v&agrave;i lần trước khi đổ bệnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vải của chiếc quần được sản xuất tại một nh&agrave; m&aacute;y ở New Hampshire, v&agrave; chiếc quần jeans được may tại Levi ở San Francisco.&nbsp;Kh&aacute;c những chiếc quần Levis hiện đại, chiếc quần jeans c&oacute; gi&aacute; gần 2,3 tỷ đồng n&agrave;y chỉ c&oacute; một t&uacute;i sau, giống như tr&agrave;o lưu của thời đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo &ocirc;ng&nbsp;Soules đ&atilde; đấu gi&aacute; chiếc quần jeans v&agrave;o năm 2016, nhưng một trục trặc về m&aacute;y t&iacute;nh đ&atilde; l&agrave;m hỏng buổi đấu gi&aacute; trực tuyến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mới đ&acirc;y, một cặp quần jeans 501 được sản xuất v&agrave;o những năm 1880 cũng được b&aacute;n với gi&aacute; 60.000 USD cho một nh&agrave; sưu tầm Nhật Bản. Một chiếc quần jeans kh&aacute;c ra đời từ năm 1888 cũng được b&aacute;n với gi&aacute; h&agrave;ng trăm ng&agrave;n USD.&nbsp;Hiện thị trường mua b&aacute;n quần jeans cũ đang rất cởi mở.</span></span></p>

- Bị tố bạo hành em vợ BTV Minh Tiệp bị tạm ngừng lên sóng truyền hình / Đà Nẵng sẽ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

Năm 2016 Chiếc quần jeans xanh Levi Strauss & Co. đã được bán đấu giá đã không được ưa chuộng. Nó có tuổi đời khoảng 125 năm. Đây là một đại gia cực kì yêu thích quần jeans Levis cũ.

Theo ông Daniel Buck Soules, đại diện công ty đấu giá Daniel Buck cho biết. Đáng nói, mức giá của chiếc quần này có thể là mức kỷ lục cho một chiếc quần Levis cũ. Nhưng hợp đồng mua bán chiếc quần đã không cho ông Soules tiết lộ giá chính xác hoặc địa chỉ của người mua, ông này nói.

Chiếc quần Jean trị giá gần 2,3 tỷ đồng

Đồng thời đại diện công ty đấu giá này cho hay, không có gì bí ẩn đằng sau chiếc quần jeans. Chiếc quần này đã được ông Solomon Warner, một người quản lý ở Arizona mua lại vào năm 1893. Và chiếc quần đã được lưu giữ trong một thân cây qua nhiều thập niên mà vẫn giữ được trạng thái nguyên sơ bởi ông Warner chỉ mặc thử nó một vài lần trước khi đổ bệnh.

Vải của chiếc quần được sản xuất tại một nhà máy ở New Hampshire, và chiếc quần jeans được may tại Levi ở San Francisco. Khác những chiếc quần Levis hiện đại, chiếc quần jeans có giá gần 2,3 tỷ đồng này chỉ có một túi sau, giống như trào lưu của thời đó.

Theo ông Soules đã đấu giá chiếc quần jeans vào năm 2016, nhưng một trục trặc về máy tính đã làm hỏng buổi đấu giá trực tuyến.

Mới đây, một cặp quần jeans 501 được sản xuất vào những năm 1880 cũng được bán với giá 60.000 USD cho một nhà sưu tầm Nhật Bản. Một chiếc quần jeans khác ra đời từ năm 1888 cũng được bán với giá hàng trăm ngàn USD. Hiện thị trường mua bán quần jeans cũ đang rất cởi mở.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin