Trang:

Có 2.000 ôtô giá rẻ đổ vào Việt Nam từ Thái Lan, Indonesia.

Thứ sáu, 28/02/2020 | 22:35
Thứ sáu, 22/07/2018 | 09:57

Có 2.000 ôtô giá rẻ đổ vào Việt Nam từ Thái Lan, Indonesia.

<p>Theo Tổng cục Hải quan , số lượng &ocirc;t&ocirc; gi&aacute; rẻ&nbsp;nguy&ecirc;n chiếc nhập khẩu từ ng&agrave;y 13/7 đến 19/7 tăng gấp đ&ocirc;i so với tuần trước l&ecirc;n 2.040 chiếc, tương ứng tổng trị gi&aacute; gần 40 triệu USD.</p> <p style="text-align:center"><img alt="o to gia re vao viet nam" src="/Content/editorimages/images/o%20to%20gia%20re%20vao%20viet%20nam.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>Số lượng &ocirc;t&ocirc; gi&aacute; rẻ v&agrave;o Việt Nam&nbsp;giảm mạnh trong nửa đầu năm</em></p> <p>&Ocirc; t&ocirc;&nbsp;xuất xứ từ Th&aacute;i Lan vẫn tăng&nbsp;về số lượng với 1.059 chiếc, số lượng&nbsp;c&ograve;n lại từ Indonesia 282 chiếc v&agrave; Mỹ 93 chiếc. Đa số&nbsp;xe n&agrave;y được đăng k&yacute; tờ khai nhập khẩu v&agrave;o nước ta&nbsp;th&ocirc;ng qua cửa khẩu cảng TP HCM v&agrave; Hải Ph&ograve;ng.</p> <p>Trung b&igrave;nh&nbsp;1 chiếc trị gi&aacute; khoảng 18.000 USD, tương đương khoảng 400 triệu đồng.Trong đ&oacute;, &ocirc;t&ocirc; từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 1.535 chiếc với trị gi&aacute; hơn 27,8 triệu USD.</p> <p>Phần lớn &ocirc; t&ocirc; gi&aacute; rẻ&nbsp;cũng được đưa về từ Th&aacute;i Lan, c&oacute;&nbsp;một số &iacute;t xuất xứ Nhật Bản v&agrave; Trung Quốc. &Ocirc;t&ocirc; tr&ecirc;n 9 chỗ ngồi v&agrave; &ocirc;t&ocirc; tải cập cảng trong tuần n&agrave;y lần lượt đạt 96 chiếc v&agrave; 380 chiếc với tổng trị gi&aacute; khoảng10 triệu USD.</p> <p>Theo&nbsp;Nghị định 116 c&oacute; hiệu lực từ 1/1/2018 y&ecirc;u cầu &ocirc; t&ocirc; gi&aacute; rẻ&nbsp;muốn nhập khẩu v&agrave;o VN&nbsp;phải tu&acirc;n thủ&nbsp; quy định như phải c&oacute; giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại được cấp bởi cơ quan, tổ chức c&oacute; thẩm quyền nước ngo&agrave;i; doanh nghiệp sản xuất, lắp r&aacute;p &ocirc;t&ocirc; l&agrave; phải c&oacute; cơ sở vật chất như nh&agrave; xưởng sản xuất, d&acirc;y chuyển c&ocirc;ng nghệ lắp r&aacute;p, d&acirc;y chuyền h&agrave;n, sơn v&agrave; kiểm tra chất lượng&hellip;</p> <p>Nh&agrave; nước&nbsp;chỉ đạo&nbsp;Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải&nbsp;khẩn trương ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng tư hướng dẫn khoản 1 Điều 6 Nghị định 116 về quản l&yacute; chất lượng &ocirc;t&ocirc; sản xuất lắp r&aacute;p, đảm bảo ban h&agrave;nh trong th&aacute;ng 10/2018 để th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho doanh nghiệp. Văn ph&ograve;ng Nh&agrave; nước&nbsp;mới đ&acirc;y cũng c&oacute; văn bản truyền &yacute; kiến của &ocirc;ng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng&nbsp;Ph&oacute; thủ tướng tại cuộc họp đ&aacute;nh gi&aacute; thực hiện Nghị định 116 về điều kiện sản xuất, lắp r&aacute;p, nhập khẩu v&agrave; kinh doanh dịch vụ bảo h&agrave;nh, bảo dưỡng &ocirc;t&ocirc; tại VN.</p> <p><strong>Một số h&atilde;ng xe đ&aacute;nh gi&aacute; đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n&nbsp;ch&iacute;nh cản đường về Việt Nam của xe &ocirc; t&ocirc; gi&aacute; rẻ&nbsp;nhập khẩu v&agrave;o Việt Nam, khiến lượng xe v&agrave;o thị trường giảm mạnh trong nửa đầu năm.</strong></p>

- Bà Merkel nói "Tôi đã đúng khi nói không thể trông chờ vào Mỹ" / Nhiều tỉnh đối mặt với lũ lụt lịch sử, đã có tới 10 người chết

Theo Tổng cục Hải quan , số lượng ôtô giá rẻ nguyên chiếc nhập khẩu từ ngày 13/7 đến 19/7 tăng gấp đôi so với tuần trước lên 2.040 chiếc, tương ứng tổng trị giá gần 40 triệu USD.

o to gia re vao viet nam

Số lượng ôtô giá rẻ vào Việt Nam giảm mạnh trong nửa đầu năm

Ô tô xuất xứ từ Thái Lan vẫn tăng về số lượng với 1.059 chiếc, số lượng còn lại từ Indonesia 282 chiếc và Mỹ 93 chiếc. Đa số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu vào nước ta thông qua cửa khẩu cảng TP HCM và Hải Phòng.

Trung bình 1 chiếc trị giá khoảng 18.000 USD, tương đương khoảng 400 triệu đồng.Trong đó, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 1.535 chiếc với trị giá hơn 27,8 triệu USD.

Phần lớn ô tô giá rẻ cũng được đưa về từ Thái Lan, có một số ít xuất xứ Nhật Bản và Trung Quốc. Ôtô trên 9 chỗ ngồi và ôtô tải cập cảng trong tuần này lần lượt đạt 96 chiếc và 380 chiếc với tổng trị giá khoảng10 triệu USD.

Theo Nghị định 116 có hiệu lực từ 1/1/2018 yêu cầu ô tô giá rẻ muốn nhập khẩu vào VN phải tuân thủ  quy định như phải có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài; doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô là phải có cơ sở vật chất như nhà xưởng sản xuất, dây chuyển công nghệ lắp ráp, dây chuyền hàn, sơn và kiểm tra chất lượng…

Nhà nước chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn khoản 1 Điều 6 Nghị định 116 về quản lý chất lượng ôtô sản xuất lắp ráp, đảm bảo ban hành trong tháng 10/2018 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Văn phòng Nhà nước mới đây cũng có văn bản truyền ý kiến của ông Trịnh Đình Dũng Phó thủ tướng tại cuộc họp đánh giá thực hiện Nghị định 116 về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô tại VN.

Một số hãng xe đánh giá đây là nguyên nhân chính cản đường về Việt Nam của xe ô tô giá rẻ nhập khẩu vào Việt Nam, khiến lượng xe vào thị trường giảm mạnh trong nửa đầu năm.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)