Trang:

Lenovo đã làm người dùng thất vọng như thế nào khi ra mắt Z5?

Thứ tư, 26/02/2020 | 00:28
Thứ tư, 06/06/2018 | 15:44

Lenovo đã làm người dùng thất vọng như thế nào khi ra mắt Z5?

<p>Lenovo đ&atilde; nhiều lần d&ograve; rỉ những h&igrave;nh ảnh về 1 smartphone kh&ocirc;ng viền khiến cộng đồng smartphone to&agrave;n cầu cực kỳ phấn kh&iacute;ch. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; chiếc smartphone c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh chiếm gần như to&agrave;n bộ mặt trước, v&agrave; đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; &ldquo;tai thỏ&rdquo; giống như iPhone X.</p> <p>Nhưng&nbsp;sau khi Lenovo vừa mới ch&iacute;nh thức ra mắt Z5 tại Trung Quốc, tất cả mới nhận ra rằng&nbsp;đ&acirc;y chỉ l&agrave; một chi&ecirc;u tr&ograve; của h&atilde;ng điện thoại n&agrave;y để g&acirc;y scandal nhằm tạo sự ch&uacute; &yacute; cho h&atilde;ng khi ra mắt sản phẩm. V&agrave; Lenovo Z5 c&oacute; thiết kế chẳng kh&aacute;c g&igrave; những chiếc smartphone Android kh&aacute;c ch&uacute;t n&agrave;o, với thiết kế tai thỏ giống iPhone X v&agrave; cạnh dưới của m&aacute;y cũng kh&aacute; lớn.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/lenovo-z5.jpg" style="height:333px; width:500px" /><br /> <em>Lenovo z5 với tai thỏ như những smartphone kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường</em></p> <p>Lenovo Z5 c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh 6,2 inch với tỷ lệ 19:9. Lenovo khẳng định viền bezel của Z5 l&agrave; mỏng hơn iPhone X v&agrave; Xiaomi Mi 8, c&aacute;i r&atilde;nh ph&iacute;a tr&ecirc;n cũng nhỏ hơn v&agrave; hẹp hơn, v&agrave;&nbsp;tỷ lệ m&agrave;n h&igrave;nh ở mặt trước l&ecirc;n đến&nbsp;90%.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n th&igrave; c&aacute;i đ&aacute;ng gi&aacute; nhất của Z5 ch&iacute;nh l&agrave; gi&aacute; b&aacute;n của Lenovo Z5 kh&aacute; rẻ so với mặt bằng chung c&aacute;c smartphone Android hiện nay. Phi&ecirc;n bản 6GB RAM v&agrave; 64GB dung lượng c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n 1.299 nh&acirc;n d&acirc;n tệ (khoảng 200 USD), phi&ecirc;n bản 6GB RAM v&agrave; 128GB dung lượng c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n 1.799 nh&acirc;n d&acirc;n tệ (khoảng 280 USD).</p>

- Ông Trump sẽ gặp ông Kim Jong Un tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore. / Ngân hàng chịu án phạt lớn nhất lịch sử nước Úc vì rửa tiền.

Lenovo đã làm người dùng thất vọng như thế nào khi ra mắt Z5?

Lenovo đã nhiều lần dò rỉ những hình ảnh về 1 smartphone không viền khiến cộng đồng smartphone toàn cầu cực kỳ phấn khích. Đây sẽ là chiếc smartphone có màn hình chiếm gần như toàn bộ mặt trước, và đặc biệt là không có “tai thỏ” giống như iPhone X.

Nhưng sau khi Lenovo vừa mới chính thức ra mắt Z5 tại Trung Quốc, tất cả mới nhận ra rằng đây chỉ là một chiêu trò của hãng điện thoại này để gây scandal nhằm tạo sự chú ý cho hãng khi ra mắt sản phẩm. Và Lenovo Z5 có thiết kế chẳng khác gì những chiếc smartphone Android khác chút nào, với thiết kế tai thỏ giống iPhone X và cạnh dưới của máy cũng khá lớn.


Lenovo z5 với tai thỏ như những smartphone khác trên thị trường

Lenovo Z5 có màn hình 6,2 inch với tỷ lệ 19:9. Lenovo khẳng định viền bezel của Z5 là mỏng hơn iPhone X và Xiaomi Mi 8, cái rãnh phía trên cũng nhỏ hơn và hẹp hơn, và tỷ lệ màn hình ở mặt trước lên đến 90%.

Tuy nhiên thì cái đáng giá nhất của Z5 chính là giá bán của Lenovo Z5 khá rẻ so với mặt bằng chung các smartphone Android hiện nay. Phiên bản 6GB RAM và 64GB dung lượng có giá bán 1.299 nhân dân tệ (khoảng 200 USD), phiên bản 6GB RAM và 128GB dung lượng có giá bán 1.799 nhân dân tệ (khoảng 280 USD).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)