Chỉ trong vài ngày đầu World Cup 2018, hàng loạt tiệm cầm đồ ăn " /> Chỉ trong vài ngày đầu World Cup 2018, hàng loạt tiệm cầm đồ ăn " /> Chỉ trong vài ngày đầu World Cup 2018, hàng loạt tiệm cầm đồ ăn " />
Trang:

Mùa World Cup là dịp hốt bạc của các cửa hàng cầm đồ

Thứ bảy, 29/02/2020 | 10:05
Thứ bảy, 21/06/2018 | 10:44

Mùa World Cup là dịp hốt bạc của các cửa hàng cầm đồ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ trong v&agrave;i ng&agrave;y đầu World Cup 2018, h&agrave;ng loạt tiệm cầm đồ ăn theo, hốt bạc nhờ nhiều đội tuyển c&oacute; c&uacute; lội ngược d&ograve;ng khiến kh&ocirc;ng &iacute;t &quot;con bạc&quot; đặt niềm tin nhầm chỗ lao v&agrave;o con đường cầm cố.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điển h&igrave;nh trong trận đấu tối 17/6, đương kim v&ocirc; địch Đức thất thủ trước Mexico hay Argentina h&ograve;a Iceland với tỷ số 1-1, từ kết quả n&agrave;y, nhiều người đ&atilde; l&acirc;m v&agrave;o t&igrave;nh cảnh khốn đốn v&agrave; phải cầm cố t&agrave;i sản.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để t&igrave;m hiểu về t&igrave;nh trạng n&agrave;y, PV đ&atilde; c&oacute; cuộc khảo s&aacute;t tại c&aacute;c con đường c&oacute; nhiều cửa h&agrave;ng cầm đồ - nơi được coi l&agrave; &ldquo;thi&ecirc;n đường&rdquo; cho c&aacute;c con bạc cầm cố t&agrave;i sản trong m&ugrave;a World Cup. B&ecirc;n trong cửa h&agrave;ng, c&aacute;c &ocirc;ng chủ v&agrave; b&agrave; chủ trực chờ đợi kh&aacute;ch tới giao dịch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&oacute;m PV vừa đỗ xe v&agrave;o cửa, ngỏ &yacute; cắm xe, P.M.Đ - chủ tiệm cầm đồ c&oacute; th&acirc;m ni&ecirc;n hơn hai chục năm ở đường L&aacute;ng cho hay: &quot;Ở đ&acirc;y cầm từ điện thoại cho đến m&aacute;y t&iacute;nh hay xe m&aacute;y, &ocirc;t&ocirc;, em chỉ cần mang đầy đủ giấy tờ. Xe SH mode của em kh&ocirc;ng qu&aacute; 40 triệu, l&atilde;i 3.000 đồng/triệu/ng&agrave;y&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Dịch vu cầm đồ ăn theo mua world cup" src="/Content/editorimages/images/cam-do.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Dịch vụ cầm đồ hốt bạc nhờ ăn theo m&ugrave;a World cup.</em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điện thoại iPhone 6 plus cầm với gi&aacute; 2 triệu đồng, iPhone X cũng chỉ cầm được với gi&aacute; 12 triệu đồng. Với mức cầm đồ qu&aacute; thấp, ch&uacute;ng t&ocirc;i được &ocirc;ng chủ giải đ&aacute;p: &quot;Gi&aacute; cầm cố nh&agrave; anh l&agrave; cao nhất khu n&agrave;y rồi, l&atilde;i thấp. Giờ n&agrave;y người ta chỉ c&oacute; b&aacute;n kh&ocirc;ng ai mua đ&acirc;u em&quot;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số chủ cửa h&agrave;ng tiết lộ, hầu hết c&aacute;c con bạc mang t&agrave;i sản đi &ldquo;cầm&rdquo; l&agrave; đang kh&aacute;t tiền. Nắm được t&acirc;m l&yacute; n&agrave;y, c&agrave;ng v&agrave;o s&acirc;u trong m&ugrave;a World Cup, c&aacute;c chủ tiệm cầm đồ đồng loạt l&agrave;m &ldquo;chảnh&rdquo;, &ldquo;h&eacute;t&rdquo; l&atilde;i suất cao ngất ngưởng, hạ gi&aacute; t&agrave;i sản cầm cố buộc con bạc phải đồng &yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại cửa h&agrave;ng cầm đồ b&agrave; T.T.N, khi biết ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; &yacute; định &quot;cắm m&aacute;y t&iacute;nh&quot; x&aacute;ch tay nh&atilde;n hiệu Macbook Air, b&agrave; ra gi&aacute; 7 triệu đồng v&agrave; l&atilde;i 5.000 đồng/triệu/ng&agrave;y.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Em c&oacute; đồ g&igrave; cứ mang ra đ&acirc;y, nh&agrave; chị mở cửa 24/24. Em c&oacute; thể cắm, chuộc đồ kh&ocirc;ng kể giờ giấc&quot; - b&agrave; Nhung khẳng định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Qua quan s&aacute;t, ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy những người đi cầm đồ gi&agrave; c&oacute;, trẻ c&oacute;, nhưng đ&ocirc;ng nhất vẫn l&agrave; thanh ni&ecirc;n v&agrave; trung ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những l&yacute; do để chủ tiệm cầm đồ &eacute;p gi&aacute; theo kiểu &ldquo;nh&igrave;n mặt m&agrave; bắt h&igrave;nh dong&rdquo; đẩy l&atilde;i suất l&ecirc;n tới mức &ldquo;cắt cổ&rdquo; từ 8 - 10%/th&aacute;ng. &ldquo;Hầu hết những người mang t&agrave;i sản đi cầm đều đang &ldquo;kh&aacute;t&rdquo; tiền. Nh&acirc;n cơ hội n&agrave;y, họ &ldquo;h&eacute;t&rdquo; l&atilde;i suất cao, hạ gi&aacute; t&agrave;i sản, nhưng do đang cần tiền n&ecirc;n ai cũng đồng &yacute; cầm. Hết thời hạn cầm đồ, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; tiền chuộc, buộc người cầm phải chấp nhận b&aacute;n rẻ để c&oacute; tiền thanh to&aacute;n tiền vay v&agrave; trả l&atilde;i suất&rdquo;, anh H. 31 tuổi&nbsp;thổ lộ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để tăng th&ecirc;m thu nhập trong thời gian ngắn, c&aacute;c chủ tiệm tiếp tục ra hạn thời gian cầm cố trong v&ograve;ng v&agrave;i ng&agrave;y tới 1 th&aacute;ng. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; tiền &ldquo;cứu&rdquo;, kh&aacute;ch h&agrave;ng chấp nhận b&aacute;n rẻ t&agrave;i sản cho chủ tiệm để c&oacute; tiền thanh to&aacute;n tiền vay v&agrave; l&atilde;i suất.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; World Cup mới diễn ra gần một tuần nhưng hầu hết c&aacute;c tiệm cầm đồ tr&ecirc;n c&aacute;c phố n&agrave;y đều chật n&iacute;ch xe m&aacute;y, xếp tr&agrave;n cả tr&ecirc;n vỉa h&egrave; từ tay ga đến xe số, chưa kể v&ocirc; số điện thoại v&agrave; laptop trong tủ k&iacute;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">M&ugrave;a World Cup 2018 vẫn đang tiếp tục diễn ra với những trận đấu s&ocirc;i động, hấp dẫn. Những &ldquo;con bạc&rdquo; ham m&ecirc; đỏ đen, đ&aacute;nh cược số phận, mang đồ đi cầm để lấy tiền nướng v&agrave;o những trận b&oacute;ng cũng sẽ tăng l&ecirc;n.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cả m&ugrave;a World Cup, c&aacute;c chủ tiệm cầm đồ thu được khoản lợi nhuận lớn. V&igrave; vậy, chuyện &ldquo;hốt&rdquo; được tiền tỉ qua một m&ugrave;a b&oacute;ng cũng l&agrave; chuyện b&igrave;nh thường.</span></span></strong></p>

- Tổng thống Trump bị kiện vì chia tách và trông giữ trẻ em ở biên giới / Văn hóa đọc sách của người Việt đang dần bị thay thế

Chỉ trong vài ngày đầu World Cup 2018, hàng loạt tiệm cầm đồ ăn theo, hốt bạc nhờ nhiều đội tuyển có cú lội ngược dòng khiến không ít "con bạc" đặt niềm tin nhầm chỗ lao vào con đường cầm cố.

Điển hình trong trận đấu tối 17/6, đương kim vô địch Đức thất thủ trước Mexico hay Argentina hòa Iceland với tỷ số 1-1, từ kết quả này, nhiều người đã lâm vào tình cảnh khốn đốn và phải cầm cố tài sản.  

Để tìm hiểu về tình trạng này, PV đã có cuộc khảo sát tại các con đường có nhiều cửa hàng cầm đồ - nơi được coi là “thiên đường” cho các con bạc cầm cố tài sản trong mùa World Cup. Bên trong cửa hàng, các ông chủ và bà chủ trực chờ đợi khách tới giao dịch.

Nhóm PV vừa đỗ xe vào cửa, ngỏ ý cắm xe, P.M.Đ - chủ tiệm cầm đồ có thâm niên hơn hai chục năm ở đường Láng cho hay: "Ở đây cầm từ điện thoại cho đến máy tính hay xe máy, ôtô, em chỉ cần mang đầy đủ giấy tờ. Xe SH mode của em không quá 40 triệu, lãi 3.000 đồng/triệu/ngày".

Dịch vu cầm đồ ăn theo mua world cup

Dịch vụ cầm đồ hốt bạc nhờ ăn theo mùa World cup.

Điện thoại iPhone 6 plus cầm với giá 2 triệu đồng, iPhone X cũng chỉ cầm được với giá 12 triệu đồng. Với mức cầm đồ quá thấp, chúng tôi được ông chủ giải đáp: "Giá cầm cố nhà anh là cao nhất khu này rồi, lãi thấp. Giờ này người ta chỉ có bán không ai mua đâu em"

Một số chủ cửa hàng tiết lộ, hầu hết các con bạc mang tài sản đi “cầm” là đang khát tiền. Nắm được tâm lý này, càng vào sâu trong mùa World Cup, các chủ tiệm cầm đồ đồng loạt làm “chảnh”, “hét” lãi suất cao ngất ngưởng, hạ giá tài sản cầm cố buộc con bạc phải đồng ý.

Tại cửa hàng cầm đồ bà T.T.N, khi biết chúng tôi có ý định "cắm máy tính" xách tay nhãn hiệu Macbook Air, bà ra giá 7 triệu đồng và lãi 5.000 đồng/triệu/ngày. "Em có đồ gì cứ mang ra đây, nhà chị mở cửa 24/24. Em có thể cắm, chuộc đồ không kể giờ giấc" - bà Nhung khẳng định.

Qua quan sát, chúng tôi thấy những người đi cầm đồ già có, trẻ có, nhưng đông nhất vẫn là thanh niên và trung niên, sinh viên. Đây là một trong những lý do để chủ tiệm cầm đồ ép giá theo kiểu “nhìn mặt mà bắt hình dong” đẩy lãi suất lên tới mức “cắt cổ” từ 8 - 10%/tháng. “Hầu hết những người mang tài sản đi cầm đều đang “khát” tiền. Nhân cơ hội này, họ “hét” lãi suất cao, hạ giá tài sản, nhưng do đang cần tiền nên ai cũng đồng ý cầm. Hết thời hạn cầm đồ, nếu không có tiền chuộc, buộc người cầm phải chấp nhận bán rẻ để có tiền thanh toán tiền vay và trả lãi suất”, anh H. 31 tuổi thổ lộ.

Để tăng thêm thu nhập trong thời gian ngắn, các chủ tiệm tiếp tục ra hạn thời gian cầm cố trong vòng vài ngày tới 1 tháng. Nếu không có tiền “cứu”, khách hàng chấp nhận bán rẻ tài sản cho chủ tiệm để có tiền thanh toán tiền vay và lãi suất.

Mặc dù World Cup mới diễn ra gần một tuần nhưng hầu hết các tiệm cầm đồ trên các phố này đều chật ních xe máy, xếp tràn cả trên vỉa hè từ tay ga đến xe số, chưa kể vô số điện thoại và laptop trong tủ kính.

Mùa World Cup 2018 vẫn đang tiếp tục diễn ra với những trận đấu sôi động, hấp dẫn. Những “con bạc” ham mê đỏ đen, đánh cược số phận, mang đồ đi cầm để lấy tiền nướng vào những trận bóng cũng sẽ tăng lên.

Cả mùa World Cup, các chủ tiệm cầm đồ thu được khoản lợi nhuận lớn. Vì vậy, chuyện “hốt” được tiền tỉ qua một mùa bóng cũng là chuyện bình thường.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin