Tổng thống Donald Trump mới đây vừa tăng cường những lý lẽ biện hộ về th" /> Tổng thống Donald Trump mới đây vừa tăng cường những lý lẽ biện hộ về th" /> Tổng thống Donald Trump mới đây vừa tăng cường những lý lẽ biện hộ về th" />
Trang:

Ông Donald Trump phát ngôn gây bão: "Thuế quan là thứ vĩ đại nhất"

Thứ sáu, 28/02/2020 | 14:53
Thứ sáu, 25/07/2018 | 19:05

Ông Donald Trump phát ngôn gây bão: "Thuế quan là thứ vĩ đại nhất"

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Donald Trump mới đ&acirc;y vừa tăng cường những l&yacute; lẽ biện hộ về thuế quan, n&oacute;i rằng ch&uacute;ng l&agrave; một c&ocirc;ng cụ thương lượng tốt để đạt được mục ti&ecirc;u c&oacute; được c&aacute;c thỏa thuận thương mại tốt hơn của &ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một tweet v&agrave;o buổi s&aacute;ng h&ocirc;m qua, Tổng thống đ&agrave;o s&acirc;u v&agrave;o vị tr&iacute; của m&igrave;nh trong cuộc chiến thương mại to&agrave;n cầu, tuy&ecirc;n bố: &quot;Thuế quan l&agrave; thứ vĩ đại nhất&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống cũng đ&atilde; đ&aacute;nh thuế 34 tỷ USD nhập khẩu h&agrave;ng điện tử, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c từ Trung Quốc, với 16 tỷ USD dự kiến ​​trong v&agrave;i tuần tới. &Ocirc;ng cũng cho biết &ocirc;ng sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; mức thuế tr&ecirc;n 200 tỷ đ&ocirc; la tr&ecirc;n một loạt c&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trung Quốc đ&atilde; trả đũa bằng h&agrave;ng r&agrave;o thuế quan của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, mặc d&ugrave; ch&iacute;nh quyền đang tự tin với &yacute; tưởng rằng Mỹ cuối c&ugrave;ng sẽ thắng thế trong một trận chiến ăn miếng trả miếng. Mỹ đ&atilde; th&acirc;m hụt thương mại 376 tỷ USD với Trung Quốc trong năm 2017 v&agrave; con số đ&oacute; l&agrave; 52 tỷ USD trong 5 th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n của năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trump phát ngôn gây bão" src="/Content/editorimages/images/Donald-Trump(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Trump ph&aacute;t ng&ocirc;n tr&ecirc;n Tweet.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một tweet trước đ&oacute;, &ocirc;ng Trump khẳng định rằng mức thuế m&agrave; ch&iacute;nh quyền của &ocirc;ng đ&atilde; &aacute;p đặt đang tỏ ra hiệu quả để đưa c&aacute;c nước kh&aacute;c đến b&agrave;n thương lượng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, thị trường chứng kho&aacute;n Mỹ gần như đi ngang kể từ khi &ocirc;ng Trump đưa ra cảnh b&aacute;o sẽ &aacute;p đặt thuế quan đối với tất cả 505 tỷ đ&ocirc; la h&agrave;ng h&oacute;a nhập khẩu từ Trung Quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c cử tri thường kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh với c&aacute;c th&aacute;i độ của tổng thống về thương mại. Trong một cuộc thăm d&ograve; gần đ&acirc;y của tạp ch&iacute; NBC News/Wall Street Journal, 49% người trả lời n&oacute;i rằng mức thuế sẽ l&agrave;m tăng chi ph&iacute; v&agrave; l&agrave;m tổn thương nền kinh tế, trong khi chỉ c&oacute; 25% n&oacute;i rằng ch&uacute;ng sẽ bảo vệ việc l&agrave;m của người Mỹ v&agrave; gi&uacute;p &iacute;ch cho nền kinh tế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều nh&agrave; đầu tư dường như tỏ ra b&agrave;ng quan trước cuộc tranh c&atilde;i của &ocirc;ng Trump. Chỉ số S&amp;P 500 đ&atilde; tăng 5% kể từ đầu năm đến nay hơn v&agrave; khoảng 1,9% trong th&aacute;ng qua, bất chấp những lời đe dọa của &ocirc;ng Trump về thương mại v&agrave; c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c.</span></span></p>

- Nga bắt giữ người làm lộ bí mật tên lửa "bất khả chiến bại" / Con Cưng sẽ bị khách hàng kiện ra tòa vì lừa đảo người tiêu dùng

Tổng thống Donald Trump mới đây vừa tăng cường những lý lẽ biện hộ về thuế quan, nói rằng chúng là một công cụ thương lượng tốt để đạt được mục tiêu có được các thỏa thuận thương mại tốt hơn của ông.

Trong một tweet vào buổi sáng hôm qua, Tổng thống đào sâu vào vị trí của mình trong cuộc chiến thương mại toàn cầu, tuyên bố: "Thuế quan là thứ vĩ đại nhất".

Tổng thống cũng đã đánh thuế 34 tỷ USD nhập khẩu hàng điện tử, máy móc và các sản phẩm khác từ Trung Quốc, với 16 tỷ USD dự kiến ​​trong vài tuần tới. Ông cũng cho biết ông sẽ đánh giá mức thuế trên 200 tỷ đô la trên một loạt các sản phẩm tiêu dùng.

Trung Quốc đã trả đũa bằng hàng rào thuế quan của riêng mình, mặc dù chính quyền đang tự tin với ý tưởng rằng Mỹ cuối cùng sẽ thắng thế trong một trận chiến ăn miếng trả miếng. Mỹ đã thâm hụt thương mại 376 tỷ USD với Trung Quốc trong năm 2017 và con số đó là 52 tỷ USD trong 5 tháng đầu tiên của năm 2018.

Trump phát ngôn gây bão

Tổng thống Trump phát ngôn trên Tweet.

Trong một tweet trước đó, ông Trump khẳng định rằng mức thuế mà chính quyền của ông đã áp đặt đang tỏ ra hiệu quả để đưa các nước khác đến bàn thương lượng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ gần như đi ngang kể từ khi ông Trump đưa ra cảnh báo sẽ áp đặt thuế quan đối với tất cả 505 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các cử tri thường không đồng tình với các thái độ của tổng thống về thương mại. Trong một cuộc thăm dò gần đây của tạp chí NBC News/Wall Street Journal, 49% người trả lời nói rằng mức thuế sẽ làm tăng chi phí và làm tổn thương nền kinh tế, trong khi chỉ có 25% nói rằng chúng sẽ bảo vệ việc làm của người Mỹ và giúp ích cho nền kinh tế.

Nhiều nhà đầu tư dường như tỏ ra bàng quan trước cuộc tranh cãi của ông Trump. Chỉ số S&P 500 đã tăng 5% kể từ đầu năm đến nay hơn và khoảng 1,9% trong tháng qua, bất chấp những lời đe dọa của ông Trump về thương mại và các vấn đề khác.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin