Rau xanh là thực phẩm thiết yếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của m" /> Rau xanh là thực phẩm thiết yếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của m" /> Rau xanh là thực phẩm thiết yếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của m" />
Trang:

Rau củ sắp thối lại được tiểu thương "hồi sinh" bằng hóa chất

Thứ ba, 25/02/2020 | 11:58
Thứ ba, 29/07/2018 | 10:00

Rau củ sắp thối lại được tiểu thương "hồi sinh" bằng hóa chất

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rau xanh l&agrave; thực phẩm thiết yếu trong mỗi bữa ăn h&agrave;ng ng&agrave;y của mỗi gia đ&igrave;nh. Nhưng hiện nay, v&igrave; lợi nhuận, nhiều tiểu thương đ&atilde; d&ugrave;ng h&oacute;a chất để &quot;hồi sinh&quot; c&aacute;c loại rau củ đ&atilde; h&eacute;o hoặc sắp thối đến nơi do kh&ocirc;ng ti&ecirc;u thụ hết để tiếp tục b&aacute;n cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Những loại rau củ đ&atilde; bị tẩm h&oacute;a chất n&agrave;y khiến người d&acirc;n khi ăn phải th&igrave; trường hợp nhẹ l&agrave; bị ngộ độc thực phẩm, nặng hơn c&oacute; thể ảnh hưởng đến h&ocirc; hấp, g&acirc;y đột biến v&agrave; ph&aacute;t sinh ung thư.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo một nh&acirc;n c&ocirc;ng đang l&agrave;m c&ocirc;ng việc sơ chế củ cải, c&agrave; rốt h&agrave;ng đ&ecirc;m cho một chủ h&agrave;ng kinh doanh ở chợ đầu mối th&igrave; quy tr&igrave;nh xử l&yacute; củ cải, c&agrave; rốt bằng ho&aacute; chất như sau: &ldquo;Sau khi rửa sạch đất, củ n&agrave;o c&oacute; m&agrave;u bạc, kh&ocirc;ng đạt chất lượng, hoặc bị kh&ocirc; h&eacute;o do qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển (bị hầm hơi), do chưa ti&ecirc;u thụ kịp từ những ng&agrave;y trước đ&oacute;... sẽ được ng&acirc;m v&agrave;o dung dịch c&oacute; pha chất bột m&agrave;u trắng c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; chất tẩy đường, được mua ở chợ. Củ cải trắng sau khi ng&acirc;m sẽ căng mọng, trắng tinh, c&ograve;n c&agrave; rốt th&igrave; đỏ đều m&agrave;u, tươi đẹp như mới&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, rau củ nhờ c&oacute; chất n&agrave;y m&agrave; bảo quản được cả tuần, kh&ocirc;ng bị &uacute;ng, hư. C&ocirc;ng thức chung l&agrave; 1kg bột pha lo&atilde;ng với khoảng 100 l&iacute;t nước v&agrave; xử l&yacute; được 400 &ndash; 500kg củ cải hoặc c&agrave; rốt. Để hiệu quả, phải ng&acirc;m trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n thị trường c&ograve;n rất nhiều loại rau của Trung Quốc tr&aacute;i m&ugrave;a, như hoa lơ, rau bắp cải xanh cuốn kh&aacute; chặt. Người b&aacute;n h&agrave;ng bảo đ&oacute; l&agrave; rau Đ&agrave; Lạt, nhưng thực chất đ&oacute; l&agrave; của Trung Quốc để đến cả tuần vẫn xanh, tươi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoặc khoai t&acirc;y của Trung Quốc đ&atilde; được c&aacute;c thương l&aacute;i nhập thẳng về Đ&agrave; Lạt, d&ugrave;ng đất đỏ bao th&agrave;nh một lớp &aacute;o b&ecirc;n ngo&agrave;i củ rồi đặt t&ecirc;n cho n&oacute; l&agrave; khoai t&acirc;y Đ&agrave; Lạt để đ&aacute;nh lừa người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; b&aacute;n được l&atilde;i nhiều hơn. Đặc biệt, loại khoai t&acirc;y n&agrave;y để v&agrave;i th&aacute;ng trời trong kho cũng kh&ocirc;ng hỏng, điều n&agrave;y đồng nghĩa với việc khoai t&acirc;y c&oacute; h&oacute;a chất.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu mọi người ăn phải c&aacute;c loại rau xanh như tr&ecirc;n với dư lượng thuốc trừ s&acirc;u đọng lại qu&aacute; nhiều th&igrave; rất dễ bị ngộ độc với c&aacute;c triệu chứng n&ocirc;n mửa, ch&oacute;ng mặt, đau đầu v&agrave; đi ngo&agrave;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện tại, để mua được rau kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a chất tại c&aacute;c chợ quả l&agrave; kh&oacute;, n&ecirc;n nhiều gia đ&igrave;nh đ&atilde; phải ng&acirc;m rau trong nước muối, hoặc thuốc t&iacute;m rồi rửa kỹ để giảm bớt h&oacute;a chất trong rau. Nhưng theo Chi cục Bảo vệ thực vật H&agrave; Nội, khi rau, củ quả đ&atilde; ngấm h&oacute;a chất th&igrave; việc sử dụng nước rửa rau quả, hay ng&acirc;m muối&hellip; chỉ loại bớt được một phần n&agrave;o đ&oacute; chất độc hại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số loại rau củ thường bị tẩm h&oacute;a chất để giữ tươi l&acirc;u nhất v&agrave; một v&agrave;i mẹo nhận biết gi&uacute;p người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tr&aacute;nh mua phải loại rau độc hại n&agrave;y:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Rau muống</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&acirc;n rau muống to hơn b&igrave;nh thường, rau gi&ograve;n, l&aacute; m&agrave;u xanh đen do bị d&ugrave;ng nhiều đạm hoặc ph&acirc;n b&oacute;n. Khi luộc rau, bạn sẽ thấy nước luộc l&uacute;c n&oacute;ng c&oacute; m&agrave;u xanh nhạt, khi nguội nước biến th&agrave;nh m&agrave;u xanh đen v&agrave; c&oacute; vẩn đen kết tủa. Những loại rau n&agrave;y khi ăn xong bạn sẽ thấy c&oacute; vị ch&aacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Rau cũ sắp thối được hồi sinh bằng hóa chất" src="/Content/editorimages/images/rau-cu.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&acirc;n rau muống to hơn b&igrave;nh thường, rau gi&ograve;n, l&aacute; m&agrave;u xanh đen do bị d&ugrave;ng nhiều đạm hoặc ph&acirc;n b&oacute;n. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rau muống ngon nhất v&agrave;o khoảng th&aacute;ng 4, 5, 6. Những mớ rau ngọn nhỏ, nh&igrave;n hơi cứng nhưng ăn lại rất gi&ograve;n, ngon v&agrave; an to&agrave;n hơn hẳn. Nếu ngắt cuống sẽ c&oacute; vệt nhựa lo&atilde;ng</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mướp đắng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi mua, tốt nhất bạn n&ecirc;n t&igrave;m những quả mướp đắng nhỏ, d&agrave;i, tr&ecirc;n th&acirc;n c&oacute; nhiều sớ g&acirc;n nhỏ li ti. Quả mướp đắng to, m&agrave;u xanh đậm, mướt, th&acirc;n ph&igrave;nh nhưng sớ g&acirc;n b&oacute;ng lo&aacute;ng l&agrave; những quả lạm dụng h&oacute;a chất l&agrave;m tươi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đậu đũa</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đậu đũa l&agrave; loại bị lạm dụng h&oacute;a chất nhiều nhất, v&igrave; vậy, mọi người cần quan s&aacute;t kĩ b&ecirc;n ngo&agrave;i. Nếu l&agrave; đậu đ&atilde; được phun một lượng thuốc s&acirc;u lớn th&igrave; đậu sẽ rất d&agrave;i, bề ngo&agrave;i nhẵn b&oacute;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; l&ocirc;ng tơ v&agrave; thường kh&ocirc;ng c&oacute; một vết s&acirc;u n&agrave;o cắn. C&ograve;n đậu đũa &iacute;t bị phun thuốc s&acirc;u sẽ xuất hiện l&ocirc;ng tơ tr&ecirc;n bề mặt th&acirc;n đậu, chiều d&agrave;i của đậu khoảng 1 gang tay, xuất hiện v&agrave;i vết s&acirc;u cắn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi chế biến, đậu c&oacute; h&oacute;a chất sẽ tiết ra nước rất nhiều v&agrave; thường kh&ocirc;ng c&oacute; vị ngọt đậm như đậu chuẩn. Đặc biệt, khi luộc đậu, nếu đậu chuẩn nước luộc sẽ rất trong kể cả khi để nguội, ngược lại, đậu c&oacute; thuốc s&acirc;u, h&oacute;a chất nước sẽ chuyển sang m&agrave;u xanh sẫm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&igrave; vậy, mọi người n&ecirc;n chọn đậu c&oacute; cuống m&agrave;u xanh tươi, th&acirc;n mềm, hạt vừa phải, kh&ocirc;ng qu&aacute; lớn hay qu&aacute; nhỏ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Gi&aacute; đỗ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu gi&aacute; đỗ ủ bằng phương ph&aacute;p truyền thống thường kh&ocirc;ng mập, th&acirc;n d&agrave;i, rễ d&agrave;i, th&acirc;n rễ c&oacute; rễ phụ mọc ra.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&aacute;i lại nếu cọng gi&aacute; tr&ograve;n lẳn, th&acirc;n trắng phau, &iacute;t rễ chị em hạn chế mua về sử dụng v&igrave; ch&uacute;ng được sản xuất từ một c&ocirc;ng nghệ v&ocirc; c&ugrave;ng kinh dị. Khi hạt đỗ nảy mầm, người sản xuất đ&atilde; d&ugrave;ng ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; trộn với c&aacute;c loại thuốc trừ s&acirc;u c&oacute; pha lo&atilde;ng, tưới l&ecirc;n mầm gi&aacute; rồi ủ k&iacute;n lại. Loại thuốc n&agrave;y gi&uacute;p gi&aacute; đỗ nảy mầm, ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; tươi l&acirc;u. Khi x&agrave;o, gi&aacute; sẽ tiết ra thứ nước đục ngầu.</span></span></p>

- Thu nợ đe doạ giới tài chính, ngân hàng bị khiếu nại nhiều nhất / Hàng công nghệ kẹt cứng, khó khăn trong chiến tranh thương mại

Rau xanh là thực phẩm thiết yếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Nhưng hiện nay, vì lợi nhuận, nhiều tiểu thương đã dùng hóa chất để "hồi sinh" các loại rau củ đã héo hoặc sắp thối đến nơi do không tiêu thụ hết để tiếp tục bán cho người tiêu dùng. Những loại rau củ đã bị tẩm hóa chất này khiến người dân khi ăn phải thì trường hợp nhẹ là bị ngộ độc thực phẩm, nặng hơn có thể ảnh hưởng đến hô hấp, gây đột biến và phát sinh ung thư.

Theo một nhân công đang làm công việc sơ chế củ cải, cà rốt hàng đêm cho một chủ hàng kinh doanh ở chợ đầu mối thì quy trình xử lý củ cải, cà rốt bằng hoá chất như sau: “Sau khi rửa sạch đất, củ nào có màu bạc, không đạt chất lượng, hoặc bị khô héo do quá trình vận chuyển (bị hầm hơi), do chưa tiêu thụ kịp từ những ngày trước đó... sẽ được ngâm vào dung dịch có pha chất bột màu trắng có tên gọi là chất tẩy đường, được mua ở chợ. Củ cải trắng sau khi ngâm sẽ căng mọng, trắng tinh, còn cà rốt thì đỏ đều màu, tươi đẹp như mới".

Theo đó, rau củ nhờ có chất này mà bảo quản được cả tuần, không bị úng, hư. Công thức chung là 1kg bột pha loãng với khoảng 100 lít nước và xử lý được 400 – 500kg củ cải hoặc cà rốt. Để hiệu quả, phải ngâm trong vòng 30 phút.

Trên thị trường còn rất nhiều loại rau của Trung Quốc trái mùa, như hoa lơ, rau bắp cải xanh cuốn khá chặt. Người bán hàng bảo đó là rau Đà Lạt, nhưng thực chất đó là của Trung Quốc để đến cả tuần vẫn xanh, tươi.

Hoặc khoai tây của Trung Quốc đã được các thương lái nhập thẳng về Đà Lạt, dùng đất đỏ bao thành một lớp áo bên ngoài củ rồi đặt tên cho nó là khoai tây Đà Lạt để đánh lừa người tiêu dùng và bán được lãi nhiều hơn. Đặc biệt, loại khoai tây này để vài tháng trời trong kho cũng không hỏng, điều này đồng nghĩa với việc khoai tây có hóa chất.

Nếu mọi người ăn phải các loại rau xanh như trên với dư lượng thuốc trừ sâu đọng lại quá nhiều thì rất dễ bị ngộ độc với các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, đau đầu và đi ngoài.

Hiện tại, để mua được rau không có hóa chất tại các chợ quả là khó, nên nhiều gia đình đã phải ngâm rau trong nước muối, hoặc thuốc tím rồi rửa kỹ để giảm bớt hóa chất trong rau. Nhưng theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, khi rau, củ quả đã ngấm hóa chất thì việc sử dụng nước rửa rau quả, hay ngâm muối… chỉ loại bớt được một phần nào đó chất độc hại.

Dưới đây là một số loại rau củ thường bị tẩm hóa chất để giữ tươi lâu nhất và một vài mẹo nhận biết giúp người tiêu dùng tránh mua phải loại rau độc hại này:

Rau muống

Thân rau muống to hơn bình thường, rau giòn, lá màu xanh đen do bị dùng nhiều đạm hoặc phân bón. Khi luộc rau, bạn sẽ thấy nước luộc lúc nóng có màu xanh nhạt, khi nguội nước biến thành màu xanh đen và có vẩn đen kết tủa. Những loại rau này khi ăn xong bạn sẽ thấy có vị chát.

Rau cũ sắp thối được hồi sinh bằng hóa chất

Thân rau muống to hơn bình thường, rau giòn, lá màu xanh đen do bị dùng nhiều đạm hoặc phân bón.

Rau muống ngon nhất vào khoảng tháng 4, 5, 6. Những mớ rau ngọn nhỏ, nhìn hơi cứng nhưng ăn lại rất giòn, ngon và an toàn hơn hẳn. Nếu ngắt cuống sẽ có vệt nhựa loãng

Mướp đắng

Khi mua, tốt nhất bạn nên tìm những quả mướp đắng nhỏ, dài, trên thân có nhiều sớ gân nhỏ li ti. Quả mướp đắng to, màu xanh đậm, mướt, thân phình nhưng sớ gân bóng loáng là những quả lạm dụng hóa chất làm tươi.

Đậu đũa

Đậu đũa là loại bị lạm dụng hóa chất nhiều nhất, vì vậy, mọi người cần quan sát kĩ bên ngoài. Nếu là đậu đã được phun một lượng thuốc sâu lớn thì đậu sẽ rất dài, bề ngoài nhẵn bóng, không có lông tơ và thường không có một vết sâu nào cắn. Còn đậu đũa ít bị phun thuốc sâu sẽ xuất hiện lông tơ trên bề mặt thân đậu, chiều dài của đậu khoảng 1 gang tay, xuất hiện vài vết sâu cắn.

Khi chế biến, đậu có hóa chất sẽ tiết ra nước rất nhiều và thường không có vị ngọt đậm như đậu chuẩn. Đặc biệt, khi luộc đậu, nếu đậu chuẩn nước luộc sẽ rất trong kể cả khi để nguội, ngược lại, đậu có thuốc sâu, hóa chất nước sẽ chuyển sang màu xanh sẫm.

Vì vậy, mọi người nên chọn đậu có cuống màu xanh tươi, thân mềm, hạt vừa phải, không quá lớn hay quá nhỏ.

Giá đỗ

Nếu giá đỗ ủ bằng phương pháp truyền thống thường không mập, thân dài, rễ dài, thân rễ có rễ phụ mọc ra.

Trái lại nếu cọng giá tròn lẳn, thân trắng phau, ít rễ chị em hạn chế mua về sử dụng vì chúng được sản xuất từ một công nghệ vô cùng kinh dị. Khi hạt đỗ nảy mầm, người sản xuất đã dùng phân bón lá trộn với các loại thuốc trừ sâu có pha loãng, tưới lên mầm giá rồi ủ kín lại. Loại thuốc này giúp giá đỗ nảy mầm, phát triển nhanh và tươi lâu. Khi xào, giá sẽ tiết ra thứ nước đục ngầu.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin