Gần đây hãng Zotye của Trung Quốc tung ra thị trường ô t&o" /> Gần đây hãng Zotye của Trung Quốc tung ra thị trường ô t&o" /> Gần đây hãng Zotye của Trung Quốc tung ra thị trường ô t&o" />
Trang:

Xe Ô tô Trung Quốc rẻ đẹp nhưng vẫn không được người Việt Nam chào đón

Thứ sáu, 28/02/2020 | 12:55
Thứ sáu, 15/05/2018 | 17:35

Xe Ô tô Trung Quốc rẻ đẹp nhưng vẫn không được người Việt Nam chào đón

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gần đ&acirc;y&nbsp;h&atilde;ng&nbsp;Zotye của Trung Quốc tung ra thị trường &ocirc; t&ocirc; tại&nbsp;Việt Nam&nbsp;2 mẫu SUV. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; mẫu Zotye T300 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ford EcoSport, Suzuki Vitara, xe Chevrolet Trax,... đay l&agrave;&nbsp;ph&acirc;n kh&uacute;c SUV cỡ nhỏ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/o-to-tau-2.jpg" style="height:300px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Nhiều d&ograve;ng xe &ocirc; t&ocirc; rẻ đẹp của Trung Quốc được tung ra thị trường Việt Nam</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngoại thất xe được thiết kế kh&aacute; bắt mắt, mẫu&nbsp;hiện đại, k&egrave;m trang bị đ&egrave;n pha thấu k&iacute;nh, đ&egrave;n soi sương m&ugrave; cỡ lớn. La-zăng k&iacute;ch thước 17 in, cửa sổ ngo&agrave;i&nbsp;trời to&agrave;n cảnh, xe được trang bị ghế l&aacute;i chỉnh điện bọc lớp da, m&aacute;y điều h&ograve;a tự động, động cơ đốt trong&nbsp;1,5 l&iacute;t được&nbsp;tăng &aacute;p,... nổi bật l&agrave; c&aacute;c d&ograve;ng xe c&ugrave;ng ph&acirc;n kh&uacute;c tr&ecirc;n thị trường &ocirc; t&ocirc;. Xe Zotye T300 chỉ&nbsp;c&oacute; gi&aacute;&nbsp; khoảng 520 triệu đồng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ograve;n d&ograve;ng&nbsp;Zotye Sport năm 2017, thiết kế kh&aacute; ấn tượng được c&oacute;p nhặt nhiều n&eacute;t của c&aacute;c thương hiệu lớn như xe Range Rover, Audi v&agrave; Porsche.&nbsp;Do đ&oacute;, Zotye Sport cạnh tranh trực tiếp&nbsp;với Honda CR-V, &ocirc; t&ocirc; Mazda CX-5 kh&ocirc;ng những về chất lượng m&agrave; gi&aacute; b&aacute;n c&ograve;n&nbsp;rẻ hơn nhiều&nbsp;đến&nbsp;200 triệu đồng. Điểm nổi bật xe Trung Quốc&nbsp;l&agrave; n&oacute;&nbsp;được trang bị v&agrave;nh xe 18 inch, bộ thiết bị rửa đ&egrave;n v&agrave; gạt mưa tự động. Nội thất b&ecirc;n trong xe bọc da, v&ocirc; lăng được&nbsp;t&iacute;ch hợp lẫy chuyển số, m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng trong xe 10 inch,... bắt mắt với kh&aacute;ch h&agrave;ng. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, bộ t&iacute;nh năng an to&agrave;n đầy đủ như phanh ABS, t&iacute;ch hợp&nbsp;lực phanh EBD, c&acirc;n bằng điện tử ESP, trợ lực l&aacute;i HPS,&nbsp;hệ thống kiểm so&aacute;t độ b&aacute;m đường TSC, 6 t&uacute;i kh&iacute; đảm bảo an to&agrave;n,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ograve;ng xe nữa của Trung Quốc cũng được đưa v&agrave;o thị trường Việt Nam để cạnh tranh l&agrave; BAIC V2.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; mẫu SUV mẫu nhỏ với&nbsp;h&agrave;ng loạt t&iacute;nh năng t&iacute;ch hợp cao cấp. Hệ thống an to&agrave;n được&nbsp;trang bị đầy đủ. Động cơ đốt 1.5L, c&ocirc;ng suất l&ecirc;n đến 114 m&atilde; lực. Gi&aacute; b&aacute;n trong ph&acirc;n kh&uacute;c với&nbsp;gi&aacute; b&aacute;n xấp xỉ&nbsp;470 triệu.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/o-to-tau-3.jpg" style="height:282px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Nội thất bắt mắt, sang trọng của BAIC V2</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mẫu&nbsp;Đ&ocirc;ng Phong của Trung Quốc&nbsp;tung ra thị trường Việt Nam v&agrave;o th&aacute;ng 10/2017 ban đầu&nbsp;tại TP.HCM. Với loạt mẫu xe như Joyear S50, Joyear X5, Joyear XV, Joyear X6 tại&nbsp;hệ thống cửa h&agrave;ng 4S.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với thiết kế hiện đại, cấu tạo của những d&ograve;ng xe tr&ecirc;n th&igrave; ch&uacute;ng ta thừa nhận rằng &ocirc; t&ocirc; của Trung Quốc ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; xu hướng&nbsp;thiết kế hiện đại trẻ trung bắt mắt. Dựa tr&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ được c&oacute;p nhặt hiện đại của Thụy Điển.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh d&agrave;i hạn, ch&iacute;nh s&aacute;ch chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt như sẵn s&agrave;ng mua lại xe với gi&aacute; cao khi c&oacute; trục trặc, kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn b&aacute;n h&atilde;ng sẽ mua&nbsp;lại,... D&ugrave; g&acirc;y được sự ch&uacute; &yacute; cao nhưng vẫn chưa đủ để&nbsp;thuyết phục kh&aacute;ch h&agrave;ng tại&nbsp;Việt Nam tin tưởng&nbsp;sử dụng. D&ugrave;&nbsp;người Việt Nam&nbsp;t&igrave;m những d&ograve;ng &ocirc; t&ocirc; đẹp v&agrave; &iacute;t tiền nhưng lại kh&ocirc;ng ưa&nbsp;chuộng c&aacute;c d&ograve;ng&nbsp;xe Trung Quốc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/o-to-tau-1.jpg" style="height:365px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng vẫn kh&ocirc;ng h&agrave;o hứng với d&ograve;ng xe c&oacute; m&aacute;c&nbsp;Trung Quốc</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều n&agrave;y dễ hiểu v&igrave; trước đ&acirc;y đ&atilde; c&oacute; người sử dụng một số d&ograve;ng xe của Trung Quốc&nbsp;khi mới mua thời gian đầu&nbsp;xe chạy ổn định, nhưng gần một năm th&igrave; bắt đầu xuống cấp v&agrave; hay hỏng vặt, sửa mất nhiều thời gian. Nhiều khi đang đi th&igrave; chết m&aacute;y giữa đường phải gọi thợ tới sửa chữa, cầu ch&igrave; đứt li&ecirc;n tục, hệ thống điện cũng chập chờn v&agrave; kh&ocirc;ng ổn định. V&agrave; nhất l&agrave; bộ gầm nhanh dơ n&ecirc;n chẳng mấy khi d&aacute;m chạy nhanh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Do đ&oacute;, đa số người ti&ecirc;u d&ugrave;ng vẫn ưa chuộng một chiếc xe đ&atilde; qua sử dụng của Nhật, Mỹ, H&agrave;n,... do sự ổn định l&acirc;u d&agrave;i&nbsp;chứ kh&ocirc;ng mua đồ Trung Quốc&nbsp;cho d&ugrave; mới, nhiều c&ocirc;ng nghệ lại rẻ v&agrave; đẹp.</span></p>

- Anh bảo vệ 9x thu nhập lên đến 450 triệu/tháng / Đã bắt được 2 nghi can vụ đâm chết 2 hiệp sĩ quận Tân Bình

Gần đây hãng Zotye của Trung Quốc tung ra thị trường ô tô tại Việt Nam 2 mẫu SUV. Đáng chú ý là mẫu Zotye T300 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ford EcoSport, Suzuki Vitara, xe Chevrolet Trax,... đay là phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Nhiều dòng xe ô tô rẻ đẹp của Trung Quốc được tung ra thị trường Việt Nam

Ngoại thất xe được thiết kế khá bắt mắt, mẫu hiện đại, kèm trang bị đèn pha thấu kính, đèn soi sương mù cỡ lớn. La-zăng kích thước 17 in, cửa sổ ngoài trời toàn cảnh, xe được trang bị ghế lái chỉnh điện bọc lớp da, máy điều hòa tự động, động cơ đốt trong 1,5 lít được tăng áp,... nổi bật là các dòng xe cùng phân khúc trên thị trường ô tô. Xe Zotye T300 chỉ có giá  khoảng 520 triệu đồng. 

Còn dòng Zotye Sport năm 2017, thiết kế khá ấn tượng được cóp nhặt nhiều nét của các thương hiệu lớn như xe Range Rover, Audi và Porsche. Do đó, Zotye Sport cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, ô tô Mazda CX-5 không những về chất lượng mà giá bán còn rẻ hơn nhiều đến 200 triệu đồng. Điểm nổi bật xe Trung Quốc là nó được trang bị vành xe 18 inch, bộ thiết bị rửa đèn và gạt mưa tự động. Nội thất bên trong xe bọc da, vô lăng được tích hợp lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trong xe 10 inch,... bắt mắt với khách hàng. Thêm vào đó, bộ tính năng an toàn đầy đủ như phanh ABS, tích hợp lực phanh EBD, cân bằng điện tử ESP, trợ lực lái HPS, hệ thống kiểm soát độ bám đường TSC, 6 túi khí đảm bảo an toàn,...

Dòng xe nữa của Trung Quốc cũng được đưa vào thị trường Việt Nam để cạnh tranh là BAIC V2. Đây là mẫu SUV mẫu nhỏ với hàng loạt tính năng tích hợp cao cấp. Hệ thống an toàn được trang bị đầy đủ. Động cơ đốt 1.5L, công suất lên đến 114 mã lực. Giá bán trong phân khúc với giá bán xấp xỉ 470 triệu.

Nội thất bắt mắt, sang trọng của BAIC V2

Mẫu Đông Phong của Trung Quốc tung ra thị trường Việt Nam vào tháng 10/2017 ban đầu tại TP.HCM. Với loạt mẫu xe như Joyear S50, Joyear X5, Joyear XV, Joyear X6 tại hệ thống cửa hàng 4S.

Với thiết kế hiện đại, cấu tạo của những dòng xe trên thì chúng ta thừa nhận rằng ô tô của Trung Quốc ngày càng có xu hướng thiết kế hiện đại trẻ trung bắt mắt. Dựa trên các công nghệ được cóp nhặt hiện đại của Thụy Điển.

Cùng với chính sách bảo hành dài hạn, chính sách chăm sóc khách hàng tốt như sẵn sàng mua lại xe với giá cao khi có trục trặc, khách hàng muốn bán hãng sẽ mua lại,... Dù gây được sự chú ý cao nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục khách hàng tại Việt Nam tin tưởng sử dụng. Dù người Việt Nam tìm những dòng ô tô đẹp và ít tiền nhưng lại không ưa chuộng các dòng xe Trung Quốc.

Người tiêu dùng vẫn không hào hứng với dòng xe có mác Trung Quốc

Điều này dễ hiểu vì trước đây đã có người sử dụng một số dòng xe của Trung Quốc khi mới mua thời gian đầu xe chạy ổn định, nhưng gần một năm thì bắt đầu xuống cấp và hay hỏng vặt, sửa mất nhiều thời gian. Nhiều khi đang đi thì chết máy giữa đường phải gọi thợ tới sửa chữa, cầu chì đứt liên tục, hệ thống điện cũng chập chờn và không ổn định. Và nhất là bộ gầm nhanh dơ nên chẳng mấy khi dám chạy nhanh.

Do đó, đa số người tiêu dùng vẫn ưa chuộng một chiếc xe đã qua sử dụng của Nhật, Mỹ, Hàn,... do sự ổn định lâu dài chứ không mua đồ Trung Quốc cho dù mới, nhiều công nghệ lại rẻ và đẹp.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin