cafe chips house

đường trần thị liền, phước kiển, nhà bè

Quy mô: Từ 1 - 10 người

Website:

62 Lượt xem

cafe chips house Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

khai truong dc 1 tháng