Canbins

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam

Quy mô: Từ 1 - 10 người

Website: Canbins

44 Lượt xem

Canbins Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Công ty làm uy tín vào chất lượng
Công ty làm theo mô hình tự do
Tự do
Làm theo điều mình thích
Giải thí về cá vấn đề
Góp gí
Giúp đỡ mọi người
Nhiều người