Công ty Cổ phần Đầu tư An Dưỡng Bình Mỹ

Quy mô:

Website:

73 Lượt xem

Công ty Cổ phần Đầu tư An Dưỡng Bình Mỹ Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi làm việc tại Viện dưỡng lão Công ty Cổ Phần Đầu tư An dưỡng Bình Mỹ7- 10 Triệu Lưu