Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Kỹ Thuật Đồng Tiến

Quy mô: Từ 50 - 100 Người

Website:

11 Lượt xem

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Kỹ Thuật Đồng Tiến Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

chuyên nhận dự án gói cơ điện và pccc các tòa nhà và nhà xưởng