Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ TRƯỜNG AN

Số 10, Đường 21, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: Từ 10 - 20 Người

Website: www.truongan-hcm.vn

101 Lượt xem

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ TRƯỜNG AN Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Thành lập năm 2002, cung cấp thiế bị văn phòng, thiết bị, giải pháp, dịch vụ CNTT