Cty CP KD Thủy hải sản Sài Gòn

Lô 4-6-8, đường 1A, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo A, Bình Tân

Quy mô: Từ 200 - 500 Người

Website: www.apt.com.vn

9 Lượt xem

Cty CP KD Thủy hải sản Sài Gòn Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Sản xuất, Kinh doanh sản phẩm thủy hải sản trong nước và xuất khẩu