Cty CPDV BV Long Hải Securitas

108-110 Nguyễn Văn Trổi, Phường 8, Phú Nhuận, HCM

Quy mô: Trên 500 Người

Website: www. securitaslonghai.vn

245 Lượt xem

Cty CPDV BV Long Hải Securitas Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu