Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

đại hoc xây dựng Tuyển dụng

Giới thiệu

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chưa có lĩnh vực hoạt động
sâf

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


Trương công thắng
Chưa có thông tin điện thoại liên hệ