ketri

ĐCT Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Khu Phố 2, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, 베트남

Quy mô: Từ 10 - 20 Người

Website: https://danhbavieclam.vn/

57 Lượt xem

ketri Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu