KS HAPPYLIFE

542 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô: Từ 50 - 100 Người

Website: FOMHAPPYLIFEHOTEL@GMAIL.COM

29 Lượt xem

KS HAPPYLIFE Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu