SaiGonFB

371/35 Trường Chinh,Phường 14,Quận Tân Bình,TPHCM

Quy mô: Từ 50 - 100 Người

Website: saigonfb.vn

76 Lượt xem

SaiGonFB Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Mô hình kinh doanh ăn uống