Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Lọc tìm kiếm
Cập nhật lần cuối

kinh nghiệm làm việc

Học vấn

Mức lương
img
300

Giám đốc vận hành - Mã: COO-PN-HL

GPO

Trên 50 triệu
Trên 5 Năm
16/08/2019