97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Quy mô: Từ 100 - 200 Người

Website:

27 Lượt xem

Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu