CÔNG TY CỔ PHẦN ARTEX ĐỒNG THÁP

Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Quy mô: Từ 100 - 200 Người

Website:

69 Lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN ARTEX ĐỒNG THÁP Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Nhân viên phòng mẫu CÔNG TY CỔ PHẦN ARTEX ĐỒNG THÁP5 - 7 Triệu Lưu
Artex Đồng Tháp thành lập năm 2005 phát triển mạnh từ năm 2009 trở lại đây. Doanh số XK tăng qua các năm, năm 2019 là trên 100 tỉ. Công ty chuyên sản xuất các mặt hàng nội thất như: bàn, ghế, sọt, khay,... đan bằng nhựa, lục bình, mây, cói… để xuất khẩu và bán vào thì trường nội địa. Có khoảng gần 100 nhà cung cấp ở Bắc và Nam, chủ yếu tập trung ở phía Nam, lục bình và sắt (Nam ), mây ( Bắc ), và nhiều nhà cung cấp khác.