Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Quy mô: Từ 200 - 500 Người

Website: www.vdsc.com.vn

9478 Lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

THỰC TẬP SINH CHỨNG KHOÁN (MÔI GIỚI TẬP SỰ) Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt1 - 3 Triệu Lưu
Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt10 - 15 Triệu Lưu
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (JAVA) Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt10 - 15 Triệu Lưu
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Khối IB) Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng ViệtThỏa thuận Lưu
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NGUỒN VỐN (Nam) Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng ViệtThỏa thuận Lưu
Chuyên viên Phát triển ứng dụng (C# .Net developer) Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt20 -30 Triệu Lưu
Nhân viên Phòng Hành chính Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt7- 10 Triệu Lưu
Institutional Sales Broker Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt15 - 20 Triệu Lưu
-1" OR 3*2>(0+5+110-110) --
sứ mệnh