Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phú Sĩ

Quy mô:

Website:

884 Lượt xem

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phú Sĩ Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

THỢ ĐIỆN MÁY CÔNG TRÌNH Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phú Sĩ7- 10 Triệu Lưu
GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG CÔNG TRƯỜNG Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Phú Sĩ7- 10 Triệu Lưu