CÔNG TY CPĐT MEKONG NAM Á

98 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Quy mô: Từ 50 - 100 Người

Website: mekongnama.com.vn

651 Lượt xem

CÔNG TY CPĐT MEKONG NAM Á Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CPĐT MEKONG NAM Á7- 10 Triệu Lưu