Công ty TNHH Xuân Cương

QL1A, TT. Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn, Việt Nam

Quy mô: Trên 500 Người

Website:

5875 Lượt xem

Công ty TNHH Xuân Cương Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Tuyển dụng phó phòng giao dịch 2021 Công ty TNHH Xuân Cương15 - 20 Triệu Lưu
Chuyên viên phân tích và kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH Xuân Cương20 -30 Triệu Lưu
Trưởng phòng vận tải Công ty TNHH Xuân Cương30 -50 Triệu Lưu
Trưởng nhóm công nghệ Công ty TNHH Xuân Cương30 -50 Triệu Lưu
Chuyên viên phân tích Tài chính Công ty TNHH Xuân Cương20 -30 Triệu Lưu
Tuyển dụng nhân viên khai báo hải quan Công ty TNHH Xuân Cương10 - 15 Triệu Lưu
Tuyển dụng trưởng nhóm công nghệ Công ty TNHH Xuân Cương30 -50 Triệu Lưu
Tuyển dụng trưởng phòng điều hành vận tải Công ty TNHH Xuân Cương30 -50 Triệu Lưu