TNHH ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HÀ NỘI

Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Quy mô: Từ 1 - 10 người

Website:

81 Lượt xem

TNHH ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HÀ NỘI Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

tuyển kĩ sư cơ khí ,xây dựng ,ldpt TNHH ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HÀ NỘIThỏa thuận Lưu
xây dựng , sửa chữa, cung ứng nhân lực cho công ty