Trang:

Biên bản làm việc

Thứ bảy, 15/08/2020 | 01:10
Thứ bảy, 15/09/2019 | 11:09

Biên bản làm việc

Biên bản làm việc của tổ chức hoặc phòng tiếp dân,doanh nghiệp cần làm việc, thỏa thuận điều khoản gì với một bên nào đó, xác thực của buổi làm việc.

- Bản cam kết, giấy cam kết / Số tay nhân sự

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Biên bản làm việc là văn bản không thể thiếu được trong mỗi buổi họp, tiếp nhận ý kiến, buổi meeting hay gặp gỡ giữa các đối tác công việc với nhau. 

biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc mới nhất 2019

Biên bản làm việc tóm tắt lại buổi gặp mặt tiếp nhận ý kiến, cũng như quá trình làm việc giữa 2 bên, có thể coi là một phần nhật ký lưu trữ của cuộc họp mặt đó. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, ta chỉ cần xem lại mẫu biên bản làm việc để nắm bắt được tình hình.

Thăm dò

  • Theo bạn mức thu nhập tầm 10 triệu có đủ sống tại Tp.HCM ?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Tìm kiếm biểu mẫu

Download nhiều nhất


Biểu mẫu mới

Nhà tài trợ

2,846 Việc làm mới
trong số 2,846 việc làm đang tuyển dụng tại danhbavieclam.vn