Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Lọc tìm kiếm
Cập nhật lần cuối

kinh nghiệm làm việc

Học vấn

Mức lương
img
300

Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY CP GAP BUILD

Thỏa thuận
Chưa có kinh nghiệm
05/10/2018