Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem giữa bản CV và nhật ký công việc cá nhân của bạn có gì khác nhau. Bản CV - Nói nôm na CV giống như một bản sơ yếu lý lịch của bạn và chỉ được viết kh...

- Phỏng vấn qua điện thoại có những điều gì cần phải lưu ý? / Quy trình tuyển dụng của các công ty nước ngoài có gì khác biệt?

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem giữa bản CV và nhật ký công việc cá nhân của bạn có gì khác nhau.

Bản CV

- Nói nôm na CV giống như một bản sơ yếu lý lịch của bạn và chỉ được viết khi đang muốn ứng tuyển vào một công việc nào đó.

- Bản CV đơn giản chỉ là tổng kết những kinh nghiệm và năng lực của bạn để nộp cho nhà tuyển dụng.

- Mục đích: giới thiệu bạn với nhà tuyển dụng bằng việc miêu tả những gì bạn đã làm trong quá khứ và những việc làm đó có giá trị như thế nào đối với công ty mà bạn định xin tuyển.

Bản CV và nhật ký công việc cá nhân

Bản CV và nhật ký công việc cá nhân tốt giúp bạn có lợi thế nhất định.

Nhật ký công việc cá nhân

- Nhật ký công việc là những kinh nghiệm mà bạn được tích lũy hằng ngày và chúng sẽ là động lực thúc đẩy giúp bạn thiết lập các kế hoạch, mục tiêu trong công việc một cách dễ dàng.

- Được viết liên tục hoặc viết theo một khoảng thời gian cố định. Dễ hiểu hơn nó là một nhật ký cá nhân trong quá trình làm việc và những thành công mà bạn đã đạt được.

- Quan trọng hơn, nhật ký công việc cá nhân là cái sẽ giúp bạn viết một bản CV rất dễ dàng.

- Mục đích: giúp bạn nhận ra và ghi lại những thắng lợi trong công việc của bạn. Mặc khác, nhật ký công việc còn để ghi lại những việc mà bạn đã làm cho chính bản thân mình.

Tuy có sự khác nhau nhưng bản CV và nhật ký công việc lại là một phần không thể thiếu khi bạn đi xin việc. Các nhà tuyển dụng có chọn bạn vào vị trí của công ty hay không phụ thuộc rất nhiều vào những gì bạn viết trong bản CV và nhật ký công việc cá nhân.

DanhBaViecLam.vn