Vừa qua, Sơn collection bước tiến mới khi cho ra đời bộ sưu tập túi xác" /> Vừa qua, Sơn collection bước tiến mới khi cho ra đời bộ sưu tập túi xác" /> Vừa qua, Sơn collection bước tiến mới khi cho ra đời bộ sưu tập túi xác" />
Trang:

Từ hiếu kỳ, đam mê tạo nên thương hiệu của bà chủ nón sơn

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:13
Thứ ba, 28/07/2018 | 10:43

Từ hiếu kỳ, đam mê tạo nên thương hiệu của bà chủ nón sơn

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vừa qua, Sơn collection bước tiến mới khi cho ra đời bộ sưu tập t&uacute;i x&aacute;ch được chế tạo ho&agrave;n to&agrave;n theo phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n Ahanaba.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu H&agrave; l&agrave; tiếp vi&ecirc;n trưởng của một h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nổi tiếng trước khi quyết định c&ugrave;ng chồng d&agrave;nh tất cả thời gian cho N&oacute;n Sơn.Từ nhỏ chị đ&atilde; l&agrave; một c&ocirc; b&eacute; c&oacute; t&acirc;m hồn l&atilde;ng mạn, y&ecirc;u th&iacute;ch nghệ thuật v&agrave; những m&oacute;n đồ thủ c&ocirc;ng. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi rảnh rỗi, người phụ nữ gốc H&agrave; th&agrave;nh thường ngồi vẽ ch&acirc;n dung những người quanh m&igrave;nh hay may quần &aacute;o cho b&uacute;p b&ecirc;.Đến khi lập gia đ&igrave;nh, thỉnh thoảng chị vẫn tự tay may những ch&uacute; h&igrave;nh nộm để minh họa cho con về nh&acirc;n vật trong c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học nổi tiếng thế giới.Niềm đam m&ecirc; đồ thủ c&ocirc;ng cứ &acirc;m ỉ trong t&acirc;m tr&iacute; H&agrave; m&agrave; chưa thể nhận mặt đặt t&ecirc;n. Chị chỉ biết m&igrave;nh lu&ocirc;n bị cuốn h&uacute;t v&agrave; muốn mua về hết mỗi lần nh&igrave;n những m&oacute;n hand-made lạ mắt.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Con đường biến đam m&ecirc; th&agrave;nh hiện thực</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi sang nước ngo&agrave;i, đặc biệt l&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u, nh&igrave;n thấy nhiều m&oacute;n h&agrave;ng thời trang thủ c&ocirc;ng, H&agrave; nghĩ m&igrave;nh cũng c&oacute; khả năng l&agrave;m được. Xưởng c&oacute;, c&ocirc;ng nh&acirc;n cũng thạo việc n&ecirc;n ban đầu chị dự định thực hiện c&aacute;c trang phục đi biển v&agrave; l&agrave;m th&ecirc;m d&eacute;p, t&uacute;i b&aacute;n k&egrave;m cho đủ bộ. &ldquo;T&ocirc;i hơi lo v&igrave; c&ocirc;ng việc đ&atilde; qu&aacute; nhiều rồi nhưng chồng ủng hộ l&agrave; h&atilde;y l&agrave;m đi, nhờ đ&oacute; mới mạnh dạn thực hiện&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&agrave; n&oacute;i lần n&agrave;y c&oacute; thể gọi l&agrave; khởi nghiệp, v&igrave; chị muốn x&acirc;y dựng một thương hiệu mới. Với c&aacute;c sản phẩm chuy&ecirc;n biệt d&agrave;nh cho phụ nữ, &ocirc;ng chủ N&oacute;n Sơn chỉ đứng một b&ecirc;n ủng hộ tinh thần, c&ograve;n lại tất cả mọi việc đều do H&agrave; quyết định. &quot;Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kinh doanh m&agrave; c&ograve;n thỏa sự y&ecirc;u th&iacute;ch của ch&iacute;nh t&ocirc;i với sản phẩm giữ được bản sắc ng&agrave;nh thủ c&ocirc;ng Việt Nam, chứng tỏ ch&uacute;ng ta cũng c&oacute; thể tạo ra những mặt h&agrave;ng đẳng cấp c&oacute; n&eacute;t đặc trưng ri&ecirc;ng kh&ocirc;ng thua g&igrave; c&aacute;c thương hiệu nước ngo&agrave;i&quot;, chị n&oacute;i trong cảm x&uacute;c. Thực hiện giấc mơ đ&oacute; l&agrave; chặng đường ch&ocirc;ng gai thử th&aacute;ch độ bền gan của người phụ nữ lần đầu khởi nghiệp ở độ tuổi U50.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một ng&agrave;y đẹp trời, nữ doanh nh&acirc;n nghĩ ra c&aacute;i t&ecirc;n Ahanaba. Chị hy vọng khi nhắc đến sản phẩm t&uacute;i thủ c&ocirc;ng của m&igrave;nh, mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nh&agrave;ng, thư gi&atilde;n như đi du lịch đến một h&ograve;n đảo xinh đẹp n&agrave;o đ&oacute;.15 mẫu t&uacute;i đan v&agrave; 19 mẫu t&uacute;i m&oacute;c l&agrave; th&agrave;nh quả ba năm trời của chị H&agrave;. Mỗi mẫu c&oacute; đa dạng m&agrave;u, c&oacute; loại sở hữu từ 15-20 bảng m&agrave;u để kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhiều sự lựa chọn cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch sử dụng kh&aacute;c nhau. Nhiều chiếc đ&iacute;nh pha l&ecirc; c&oacute; thể dễ kết hợp với quần &aacute;o để tham dự c&aacute;c sự kiện hay tiệc đ&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thương hiệu nón sơn" src="/Content/editorimages/images/CEO-non-son.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỗi chiếc t&uacute;i nhỏ thường mất khoảng 3-5 ng&agrave;y để ho&agrave;n th&agrave;nh, với t&uacute;i lớn th&igrave; phải hơn một tuần. Từng c&ocirc;ng đoạn được thực hiện tinh xảo từ đ&ocirc;i b&agrave;n tay của người thợ m&agrave; chị tr&acirc;n trọng gọi họ l&agrave; &ldquo;nghệ nh&acirc;n&rdquo;.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chị H&agrave; cho biết c&aacute;c sản phẩm của chị c&oacute; gi&aacute; từ v&agrave;i triệu cho đến tr&ecirc;n dưới hai mươi triệu v&igrave; l&agrave; h&agrave;ng thủ c&ocirc;ng, đ&ograve;i hỏi c&aacute;c c&ocirc;ng đoạn tỉ mỉ v&agrave; trau chuốt, c&ocirc;ng sức của nghệ nh&acirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thể đong đếm. Tuy nhi&ecirc;n, để thị trường thật sự hiểu hết gi&aacute; trị v&agrave; đ&oacute;n nhận sản phẩm, với H&agrave; l&agrave; một chặng đường d&agrave;i ph&iacute;a trước chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; ng&agrave;y một ng&agrave;y hai. Chấm ph&aacute; n&eacute;t truyền thống nhưng vẫn kh&ocirc;ng bỏ qua những xu hướng hiện đại, H&agrave; n&oacute;i muốn g&oacute;p một tay khẳng định đẳng cấp thương hiệu Việt, đặc biệt l&agrave; h&agrave;ng thủ c&ocirc;ng với gi&aacute; trị chiều s&acirc;u ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện c&oacute; một v&agrave;i lời đề nghị ngỏ &yacute; trở th&agrave;nh đối t&aacute;c của Ahanaba tại nước ngo&agrave;i nhưng H&agrave; n&oacute;i vẫn ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển trước nhất ở Việt Nam. Kế hoạch chinh phục thị trường thế giới c&oacute; trong tầm nh&igrave;n của nữ doanh nh&acirc;n 7x.Nhưng H&agrave; chưa vội, bởi tất cả mới chỉ l&agrave; bắt đầu.</span></span><br /> &nbsp;</p>

- Lý Gia Thành: Từ công nhân nghèo trở thành tỷ phú châu Á / Những chuyện ít biết về ông Nguyễn Mạnh Hùng CEO của Viettel

Vừa qua, Sơn collection bước tiến mới khi cho ra đời bộ sưu tập túi xách được chế tạo hoàn toàn theo phương pháp thủ công có tên Ahanaba.

Nguyễn Thị Thu Hà là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không nổi tiếng trước khi quyết định cùng chồng dành tất cả thời gian cho Nón Sơn.Từ nhỏ chị đã là một cô bé có tâm hồn lãng mạn, yêu thích nghệ thuật và những món đồ thủ công.

Khi rảnh rỗi, người phụ nữ gốc Hà thành thường ngồi vẽ chân dung những người quanh mình hay may quần áo cho búp bê.Đến khi lập gia đình, thỉnh thoảng chị vẫn tự tay may những chú hình nộm để minh họa cho con về nhân vật trong các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới.Niềm đam mê đồ thủ công cứ âm ỉ trong tâm trí Hà mà chưa thể nhận mặt đặt tên. Chị chỉ biết mình luôn bị cuốn hút và muốn mua về hết mỗi lần nhìn những món hand-made lạ mắt.

Con đường biến đam mê thành hiện thực

Khi sang nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, nhìn thấy nhiều món hàng thời trang thủ công, Hà nghĩ mình cũng có khả năng làm được. Xưởng có, công nhân cũng thạo việc nên ban đầu chị dự định thực hiện các trang phục đi biển và làm thêm dép, túi bán kèm cho đủ bộ. “Tôi hơi lo vì công việc đã quá nhiều rồi nhưng chồng ủng hộ là hãy làm đi, nhờ đó mới mạnh dạn thực hiện”.

Hà nói lần này có thể gọi là khởi nghiệp, vì chị muốn xây dựng một thương hiệu mới. Với các sản phẩm chuyên biệt dành cho phụ nữ, ông chủ Nón Sơn chỉ đứng một bên ủng hộ tinh thần, còn lại tất cả mọi việc đều do Hà quyết định. "Đây không chỉ là kinh doanh mà còn thỏa sự yêu thích của chính tôi với sản phẩm giữ được bản sắc ngành thủ công Việt Nam, chứng tỏ chúng ta cũng có thể tạo ra những mặt hàng đẳng cấp có nét đặc trưng riêng không thua gì các thương hiệu nước ngoài", chị nói trong cảm xúc. Thực hiện giấc mơ đó là chặng đường chông gai thử thách độ bền gan của người phụ nữ lần đầu khởi nghiệp ở độ tuổi U50.

Một ngày đẹp trời, nữ doanh nhân nghĩ ra cái tên Ahanaba. Chị hy vọng khi nhắc đến sản phẩm túi thủ công của mình, mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn như đi du lịch đến một hòn đảo xinh đẹp nào đó.15 mẫu túi đan và 19 mẫu túi móc là thành quả ba năm trời của chị Hà. Mỗi mẫu có đa dạng màu, có loại sở hữu từ 15-20 bảng màu để khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho các mục đích sử dụng khác nhau. Nhiều chiếc đính pha lê có thể dễ kết hợp với quần áo để tham dự các sự kiện hay tiệc đêm.

Thương hiệu nón sơn

Mỗi chiếc túi nhỏ thường mất khoảng 3-5 ngày để hoàn thành, với túi lớn thì phải hơn một tuần. Từng công đoạn được thực hiện tinh xảo từ đôi bàn tay của người thợ mà chị trân trọng gọi họ là “nghệ nhân”.

Chị Hà cho biết các sản phẩm của chị có giá từ vài triệu cho đến trên dưới hai mươi triệu vì là hàng thủ công, đòi hỏi các công đoạn tỉ mỉ và trau chuốt, công sức của nghệ nhân là không thể đong đếm. Tuy nhiên, để thị trường thật sự hiểu hết giá trị và đón nhận sản phẩm, với Hà là một chặng đường dài phía trước chứ không chỉ là ngày một ngày hai. Chấm phá nét truyền thống nhưng vẫn không bỏ qua những xu hướng hiện đại, Hà nói muốn góp một tay khẳng định đẳng cấp thương hiệu Việt, đặc biệt là hàng thủ công với giá trị chiều sâu riêng.

Hiện có một vài lời đề nghị ngỏ ý trở thành đối tác của Ahanaba tại nước ngoài nhưng Hà nói vẫn ưu tiên phát triển trước nhất ở Việt Nam. Kế hoạch chinh phục thị trường thế giới có trong tầm nhìn của nữ doanh nhân 7x.Nhưng Hà chưa vội, bởi tất cả mới chỉ là bắt đầu.
 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin