Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn

Hà Đô Centrosa - số 118 đường 3/2 phường 12 quận 10

Quy mô: Từ 200 - 500 Người

Website: http://skyrealty.vn/

3385 Lượt xem

Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Nhân viên kinh doanh BĐS cao cấp Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn5 - 7 Triệu Lưu
Nhân viên kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn1 - 3 Triệu Lưu
Nhân viên kinh doanh BĐS cao cấp Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn5 - 7 Triệu Lưu
Nhân viên kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn3 - 5 Triệu Lưu
Nhân viên kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn1 - 3 Triệu Lưu
Nhân viên văn phòng có hoa hồng Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn3 - 5 Triệu Lưu
Nhân viên kinh doanh có phụ cấp và hoa hồng Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn3 - 5 Triệu Lưu
Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn3 - 5 Triệu Lưu
eZDZMpga'));select pg_sleep(12); --