Trang:

Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Cụ, Dụng Cụ.

Thứ bảy, 19/09/2020 | 23:11
Thứ bảy, 21/06/2018 | 17:02

Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Cụ, Dụng Cụ.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ, dụng cụ người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, đã được bàn giao đầy đủ. Hôm nay ngày, tháng,năm..

- Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu. / Biên bản bàn giao công việc.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Có rất nhiều trường hợp các bạn cần sử dụng đến biên bản bàn giao tài sản là công cụ, dụng cụ, ví dụ như khi các bạn cần bàn giao bàn giao công việc, thiết bị, công cụ... Biên bản bàn giao giúp bên giao và bên nhận có một sự ràng buộc, mỗi bên đều phải có các trách nhiệm của riêng mình và cần phải tuân thủ.

Xem thêm một số mẫu tài liệu bàn giao khi nghỉ việc khác: 

bien ban ban giao cong cu, dung cu, tai san

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Sản  

Việc xác nhận đã bàn giao cho bên kia là rất cần thiết, biên bản là bằng chứng để tránh nhầm lẫn hoặc quên sót giữa 2 người. Có rất nhiều trường hợp khi đã bàn giao nhưng bên nhận bàn giao thường chối bỏ là chưa nhận.

Thăm dò

  • Theo bạn mức thu nhập tầm 10 triệu có đủ sống tại Tp.HCM ?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Tìm kiếm biểu mẫu

Download nhiều nhất


Biểu mẫu mới

Nhà tài trợ

2,900 Việc làm mới
trong số 2,900 việc làm đang tuyển dụng tại danhbavieclam.vn