Trang:

> Biên bản vi phạm kỷ luật, Vi Phạm Nội Quy Lao Động chuẩn nhất

Thứ hai, 02/08/2021 | 20:08
Thứ hai, 21/06/2018 | 17:34

Biên bản vi phạm kỷ luật, Vi Phạm Nội Quy Lao Động chuẩn nhất

📝 Biên bản vi phạm kỷ luật mẫu chuẩn năm 2021 dành cho Công Ty ⭕ Tổ chức muốn lập biên bản người vi phạm nội quy do Công Ty đề ra, xác thực việc vi phạm.

- Biên bản đánh giá công việc. / Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Cụ, Dụng Cụ Tải Free Nhanh Nhất

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Biên bản về việc vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản soạn thảo khi trong tổ chức, Công Ty, Doanh nghiệp có cá nhân, hoặc nhiều cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật trong nội quy công ty, doanh nghiệp đề ra. Trong biên bản này ghi rõ những nội dung: người lập biên bản, cá nhân vi phạm kỷ luật, sự việc vi phạm, thời gian vi phạm… 

bien ban vi pham ky luat

Mãu Biên bản về việc vi phạm kỷ luật cho người vi phạm quy định. 

 

Việc lập biên bản là cần thiết đối với các Công Ty có quy mô vừa trở lên, để nhằm xác thực và dễ quản lý nhân viên, cũng như lưu trữ hồ sơ nhân viên có hành vi vi phạm nhiều lần.

Thăm dò

  • Bầu cử Mỹ 2020 "Trump hay Biden" ai sẽ dành chiến thắng?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Tìm kiếm biểu mẫu

Download nhiều nhất


Biểu mẫu mới

Nhà tài trợ

3,177 Việc làm mới
trong số 3,177 việc làm đang tuyển dụng tại danhbavieclam.vn