Trang:

> Đơn xin nghỉ phép nghỉ kỳ nghỉ bằng tiếng anh

Thứ hai, 26/07/2021 | 10:42
Thứ hai, 20/08/2019 | 00:16

Đơn xin nghỉ phép nghỉ kỳ nghỉ bằng tiếng anh

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ phép nghỉ kỳ nghỉ bằng tiếng anh "Subject: Leave application for family vacation", mẫu chuẩn file word thường sử dụng.

- Đơn xin nghỉ phép hàng năm bằng tiếng anh / Đơn xin nghỉ phép gia đình có tang bằng tiếng Anh chuẩn 100%

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Tới kỳ nghỉ hè rồi, con bạn vừa mới kết thúc học kỳ và được nghỉ dài ngày, hãy viết đơn xin nghỉ phép nghỉ một kỳ nghỉ với gia đình bằng tiếng anh nào.

don xin nghi phep ky nghi bang tieng anh

Mẫu đơn xin nghỉ phép kỳ nghỉ    

 

XEM THÊM:

Nội dung chính trong mẫu thư xin nghỉ phép nghỉ kỳ nghỉ bằng tiếng anh

Dear Mr./Mrs. {Recipient’s Name},

I am writing to request your approval for a 10-day leave for my planned vacation. I would like to take my vacation during the summer from {start date} to {end date} to take a cruise trip through the Bahamas with my wife and kids.

I feel incredibly confident that the rest of the team should be able to continue excellent work during my absence.

I look forward to your response and also thank you for your consideration.

Yours sincerely,

{Your Name}

Thăm dò

  • Bầu cử Mỹ 2020 "Trump hay Biden" ai sẽ dành chiến thắng?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Tìm kiếm biểu mẫu

Download nhiều nhất


Biểu mẫu mới

Nhà tài trợ

3,176 Việc làm mới
trong số 3,176 việc làm đang tuyển dụng tại danhbavieclam.vn