Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ phép thai sản bằng tiếng anh "⭕Subject: Maternity leave application"⭕, Sau khi sinh em bé bạn nên làm đơn xin phép nghỉ kỳ thai sản📜.

- Đơn xin nghỉ phép sinh con bằng tiếng anh / Đơn xin nghỉ phép nghỉ một ngày bằng tiếng anh

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Thông thường tuỳ vào công ty bạn đang làm việc có thể nghỉ phép thai sản từ 3 đến 6 tháng. Công ty cũng biết bạn vừa mới sinh em bé xong nhưng đừng có quên là nên tôn trọng doanh nghiệp bằng viết đơn xin nghỉ phép thai sản để nhân viên nhân sự có thể bổ túc hồ sơ và bạn được hưởng các chính sách từ Công Ty.

don xin nghi phep thai san tieng anh

Mẫu đơn xin nghỉ phép thai sản  

 

XEM THÊM:

Nội dung chính trong mẫu thư xin nghỉ phép thai sản

Dear Mr./Mrs. {Recipient’s Name},

I hope that this letter finds you in the best of health. This letter concerns my request regarding maternity leave from {start date} to {end date}. It is going to be a three-month leave, and I will rejoin soon after that.

As I am going to be away for a very long time, I have authorized {name of the person} to take over my responsibilities. He/she has courteously agreed to take over my chair for 90 days.

I have attached my medical certificate, along with other important details, required to avail the leave.

I also request you to give me the information of the hospital covered under the office insurance coverage so that a part of my medical expenses is taken care of.

In the case of an emergency, please contact me at {your contact information}.

Yours Sincerely,