Trong mùa mới nhất của Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ), nhiều khán giả đ&" /> Trong mùa mới nhất của Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ), nhiều khán giả đ&" /> Trong mùa mới nhất của Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ), nhiều khán giả đ&" />
Trang:

Cô gái đầu tiên kêu gọi được 5 offer trong Shark Tank mùa thứ hai

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:44
Thứ ba, 28/07/2018 | 10:47

Cô gái đầu tiên kêu gọi được 5 offer trong Shark Tank mùa thứ hai

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong m&ugrave;a mới nhất của Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ), nhiều kh&aacute;n giả đ&atilde; c&oacute; dịp trầm trồ v&agrave; th&aacute;n phục trước sự th&ocirc;ng minh của c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; t&ecirc;n L&ecirc; Ngọc Thảo Quy&ecirc;n đến từ c&ocirc;ng ty Viral Work với dự &aacute;n kinh doanh qua mạng x&atilde; hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&ecirc; Hồng Thảo Quy&ecirc;n,sinh năm 1992 tại Kom Tum,tốt nghiệp ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia, TP.HCM) hiện l&agrave; Co-founder, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Viral Works. Quy&ecirc;n từng c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc cho&nbsp;METUB Network -&nbsp;&nbsp;đối t&aacute;c được c&ocirc;ng nhận của YouTube tại Việt Nam, Google... trước khi trở th&agrave;nh Co-Founder.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Kêu gọi được 5 offer trong SharkTank" src="/Content/editorimages/images/Sharktank.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng kinh doanh của Quy&ecirc;n bắt nguồn từ xu hướng của thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0 tăng trưởng nhanh ch&oacute;ng khiến những phương thức Digital Marketing (Truyền th&ocirc;ng online) mới nở rộ. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quy&ecirc;n c&ugrave;ng những người bạn đ&atilde; lập ra Viral Works. Đ&acirc;y l&agrave; 1 nền tảng c&ocirc;ng nghệ cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng (doanh nghiệp) v&agrave; người c&oacute; ảnh hưởng đến cộng đồng (influencers) trao đổi v&agrave; quản l&yacute;&nbsp;c&aacute;c c&ocirc;ng việc quảng c&aacute;o (jobs) th&ocirc;ng qua cơ chế t&igrave;m kiếm đối t&aacute;c ph&ugrave; hợp (best matching) một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; tiện lợi nhất.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quy&ecirc;n đến chương tr&igrave;nh Shark Tank để k&ecirc;u gọi số tiền đầu tư l&agrave; 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) cho 5% cổ phần c&ocirc;ng ty. Trước sự thuyết phục trong c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y của Thảo Quy&ecirc;n cũng như nhận thấy những tiềm năng từ việc ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh n&agrave;y, c&aacute;c Shark đ&atilde; li&ecirc;n tục đưa ra những offer hấp dẫn. Cuối c&ugrave;ng Thảo Quy&ecirc;n đ&atilde; quyết định nhận offer trị gi&aacute; 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) từ Shark Dzung Nguyễn.Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y vẫn chưa phải l&agrave; thương vụ c&oacute; gi&aacute; trị lớn nhất của Shark Tank Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. C&ograve;n nhớ ở m&ugrave;a 1, Shark Th&aacute;i V&acirc;n Linh đ&atilde; quyết định đầu tư đến 23 tỷ đồng cho c&ocirc;ng ty GCalls v&agrave; đổi lại 45% cổ phần.</span></span><br /> &nbsp;</p>

- Từ hiếu kỳ, đam mê tạo nên thương hiệu của bà chủ nón sơn / Lý Gia Thành: Từ công nhân nghèo trở thành tỷ phú châu Á

Trong mùa mới nhất của Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ), nhiều khán giả đã có dịp trầm trồ và thán phục trước sự thông minh của cô gái có tên Lê Ngọc Thảo Quyên đến từ công ty Viral Work với dự án kinh doanh qua mạng xã hội.

Lê Hồng Thảo Quyên,sinh năm 1992 tại Kom Tum,tốt nghiệp ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia, TP.HCM) hiện là Co-founder, Giám đốc Công ty TNHH Viral Works. Quyên từng có kinh nghiệm làm việc cho METUB Network -  đối tác được công nhận của YouTube tại Việt Nam, Google... trước khi trở thành Co-Founder.

Kêu gọi được 5 offer trong SharkTank

Ý tưởng kinh doanh của Quyên bắt nguồn từ xu hướng của thời đại công nghệ 4.0 tăng trưởng nhanh chóng khiến những phương thức Digital Marketing (Truyền thông online) mới nở rộ.

Quyên cùng những người bạn đã lập ra Viral Works. Đây là 1 nền tảng công nghệ cho phép khách hàng (doanh nghiệp) và người có ảnh hưởng đến cộng đồng (influencers) trao đổi và quản lý các công việc quảng cáo (jobs) thông qua cơ chế tìm kiếm đối tác phù hợp (best matching) một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Quyên đến chương trình Shark Tank để kêu gọi số tiền đầu tư là 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) cho 5% cổ phần công ty. Trước sự thuyết phục trong cách trình bày của Thảo Quyên cũng như nhận thấy những tiềm năng từ việc phát triển mô hình kinh doanh này, các Shark đã liên tục đưa ra những offer hấp dẫn. Cuối cùng Thảo Quyên đã quyết định nhận offer trị giá 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) từ Shark Dzung Nguyễn.Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thương vụ có giá trị lớn nhất của Shark Tank Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Còn nhớ ở mùa 1, Shark Thái Vân Linh đã quyết định đầu tư đến 23 tỷ đồng cho công ty GCalls và đổi lại 45% cổ phần.
 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin