Bạn đang có ý định đầu tư vào kinh doanh? Bạn đang tìm ki" /> Bạn đang có ý định đầu tư vào kinh doanh? Bạn đang tìm ki" /> Bạn đang có ý định đầu tư vào kinh doanh? Bạn đang tìm ki" />
Trang:

Mô hình kinh doanh tại nhà hiệu quả mà vốn ít bạn nên thử

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:33
Thứ ba, 23/06/2018 | 17:00

Mô hình kinh doanh tại nhà hiệu quả mà vốn ít bạn nên thử

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn đang c&oacute; &yacute; định đầu tư v&agrave;o kinh doanh? Bạn đang t&igrave;m kiếm những m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh hiệu quả ngay tại nh&agrave;? Tham khảo ngay những&nbsp;&yacute; tưởng kinh doanh &iacute;t vốn tại nh&agrave; sau đ&acirc;y. Biết đ&acirc;u chừng bạn c&oacute; thể bắt đầu từ một trong số những &yacute; tưởng hay ho n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mở cửa h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, đồ uống</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ăn uống l&agrave; nhu cầu kh&ocirc;ng thể thiếu đối với mỗi người. Nếu bạn c&oacute; khiếu trong chuyện bếp n&uacute;c th&igrave; bạn n&ecirc;n chọn loại h&igrave;nh kinh doanh n&agrave;y. Bạn c&oacute; thể mở một&nbsp; qu&aacute;n cơm, b&aacute;n đồ ăn s&aacute;ng, đồ ăn vặt&hellip; Lưu &yacute; rằng việc kinh doanh qu&aacute;n h&agrave;ng ăn uống phải hợp vệ sinh, ph&ugrave; hợp v&agrave; an to&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; bạn phải biết c&aacute;ch điều h&agrave;nh v&agrave; qu&aacute;n xuyến c&ocirc;ng việc kinh doanh của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <h4><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kinh doanh nhỏ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh vốn &iacute;t v&agrave; sẽ sinh lời nhiều, chỉ cần bạn chịu &nbsp;kh&oacute; một ch&uacute;t. Ban đ&acirc;̀u bạn c&oacute; thể nhập một &iacute;t h&agrave;ng về b&aacute;n, sau khi quen kh&aacute;ch bạn c&oacute; thể mở rộng mặt h&agrave;ng kinh doanh của m&igrave;nh. Kinh doanh nhỏ với một cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a nhỏ kh&aacute; đơn giản. Nhưng bạn n&ecirc;n xem x&eacute;t trong xóm, khu d&acirc;n cư đã nhỏ đ&atilde; có nhi&ecirc;̀u cửa hàng tạp hoá r&ocirc;̀i thì n&ecirc;n tính cách khác.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mở cửa hàng qu&acirc;̀n áo, mỹ phẩm online</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&igrave;nh thức kinh doanh n&agrave;y kh&aacute; phổ biến v&agrave; đang được nhiều người &aacute;p dụng. Đ&acirc;y là hình thức kinh doanh mà bắt bu&ocirc;̣c bạn phải bi&ecirc;́t sử dụng mạng xã h&ocirc;̣i. Quảng cáo qua facebook, zalo, hay tag t&ecirc;n bạn bè trong m&ocirc;̃i sản ph&acirc;m rao bán sẽ là 1 cách quảng cáo cực hữu hi&ecirc;̣u. Để c&oacute; thể kinh doanh quần &aacute;o, mỹ phẩm online, bạn phải nh&acirc;̣p được những m&acirc;̃u qu&acirc;̀n áo đ&ocirc;̣c, đẹp, và đúng như m&ocirc; tả và hình ảnh r&ocirc;̀i rao tr&ecirc;n các h&ocirc;̣i nhóm của mạng xã h&ocirc;̣i. Chăm chỉ, th&acirc;̣t thà, ki&ecirc;n trì&hellip; r&ocirc;̀i bạn sẽ có lượng khách hàng ri&ecirc;ng của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bán hàng online tại nhà" src="/Content/editorimages/images/ban-hang-tai-nha.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh online đang l&agrave; con đường được nhiều bạn trẻ chọn trong thời đại Internet ph&aacute;t triển mạnh mẽ ng&agrave;y nay.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kinh doanh tại nh&agrave; với&nbsp;những mặt h&agrave;ng l&agrave; đồ thủ c&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những sản phẩm handmade đang được nhiều người ưa d&ugrave;ng. Để c&oacute; thể l&agrave;m ra những sản phẩm thủ c&ocirc;ng handmade bạn phải c&oacute; một ch&uacute;t kh&eacute;o tay v&agrave; &oacute;c s&aacute;ng tạo. Những sản phẩm bạn c&oacute; thể l&agrave;m như đan khăn, đan bao tay, sổ tay&hellip; V&agrave; bạn c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m khi đ&atilde; x&acirc;y dựng thương hiệu tốt, sản phẩm của bạn sẽ kh&ocirc;ng thể mai một d&ugrave; ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển bao nhi&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thiết kế đồ họa</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thiết kế đồ họa cũng l&agrave; một trong những nghề lu&ocirc;n cần đến nh&acirc;n lực. Nếu bạn l&agrave; người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n thiết kế đồ họa h&atilde;y t&igrave;m đến những c&ocirc;ng ty đang tuyển nh&acirc;n vi&ecirc;n thiết kế tại nh&agrave; hoặc nếu được h&atilde;y tự m&igrave;nh mở một c&ocirc;ng ty, cửa h&agrave;ng thiết kế v&agrave; in ấn. Muốn c&oacute; được sản phẩm thu h&uacute;t được kh&aacute;ch h&agrave;ng bạn phải hiểu được &yacute; muốn về sản phẩm cần thiết kế của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Học c&aacute;ch lắng nghe nhiều hơn để mang lại hiệu quả c&ocirc;ng việc tốt hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m về dịch vụ dọn nh&agrave;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc sống bận rộn với c&ocirc;ng việc thường ng&agrave;y sẽ l&agrave;m nhiều gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian dọn dẹp nh&agrave; ở ngăn nắp. V&igrave; thế bạn c&oacute; thể chọn kinh doanh trong lĩnh vực dọn dẹp vệ sinh nh&agrave; ở. Ban đầu l&agrave; tự dọn dẹp cho ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn tiếp đến l&agrave; những gia đ&igrave;nh bạn b&egrave;, người th&acirc;n sau đ&oacute; bạn c&oacute; thể t&igrave;m kiếm, quảng c&aacute;o h&igrave;nh ảnh về dịch vụ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội để t&igrave;m kiếm kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><a href="http://danhbavieclam.vn"><strong><span style="color:#2980b9">Danhbavieclam.vn</span></strong></a></span></span></p>

- Ứng tuyển vào nghề nhân viên giao hàng có dễ như bạn nghĩ? / Sinh viên mới ra trường có nên bắt đầu với công việc có lương thấp?

Bạn đang có ý định đầu tư vào kinh doanh? Bạn đang tìm kiếm những mô hình kinh doanh hiệu quả ngay tại nhà? Tham khảo ngay những ý tưởng kinh doanh ít vốn tại nhà sau đây. Biết đâu chừng bạn có thể bắt đầu từ một trong số những ý tưởng hay ho này.

Mở cửa hàng, quán ăn, đồ uống

Ăn uống là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người. Nếu bạn có khiếu trong chuyện bếp núc thì bạn nên chọn loại hình kinh doanh này. Bạn có thể mở một  quán cơm, bán đồ ăn sáng, đồ ăn vặt… Lưu ý rằng việc kinh doanh quán hàng ăn uống phải hợp vệ sinh, phù hợp và an toàn. Bên cạnh đó bạn phải biết cách điều hành và quán xuyến công việc kinh doanh của chính mình.

Kinh doanh nhỏ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá

Đây là mô hình kinh doanh vốn ít và sẽ sinh lời nhiều, chỉ cần bạn chịu  khó một chút. Ban đầu bạn có thể nhập một ít hàng về bán, sau khi quen khách bạn có thể mở rộng mặt hàng kinh doanh của mình. Kinh doanh nhỏ với một cửa hàng tạp hóa nhỏ khá đơn giản. Nhưng bạn nên xem xét trong xóm, khu dân cư đã nhỏ đã có nhiều cửa hàng tạp hoá rồi thì nên tính cách khác.

Mở cửa hàng quần áo, mỹ phẩm online

Hình thức kinh doanh này khá phổ biến và đang được nhiều người áp dụng. Đây là hình thức kinh doanh mà bắt buộc bạn phải biết sử dụng mạng xã hội. Quảng cáo qua facebook, zalo, hay tag tên bạn bè trong mỗi sản phâm rao bán sẽ là 1 cách quảng cáo cực hữu hiệu. Để có thể kinh doanh quần áo, mỹ phẩm online, bạn phải nhập được những mẫu quần áo độc, đẹp, và đúng như mô tả và hình ảnh rồi rao trên các hội nhóm của mạng xã hội. Chăm chỉ, thật thà, kiên trì… rồi bạn sẽ có lượng khách hàng riêng của mình.

Bán hàng online tại nhà

Khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh online đang là con đường được nhiều bạn trẻ chọn trong thời đại Internet phát triển mạnh mẽ ngày nay.

Kinh doanh tại nhà với những mặt hàng là đồ thủ công

Những sản phẩm handmade đang được nhiều người ưa dùng. Để có thể làm ra những sản phẩm thủ công handmade bạn phải có một chút khéo tay và óc sáng tạo. Những sản phẩm bạn có thể làm như đan khăn, đan bao tay, sổ tay… Và bạn có thể yên tâm khi đã xây dựng thương hiệu tốt, sản phẩm của bạn sẽ không thể mai một dù ngành công nghiệp phát triển bao nhiêu.

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa cũng là một trong những nghề luôn cần đến nhân lực. Nếu bạn là người có chuyên môn thiết kế đồ họa hãy tìm đến những công ty đang tuyển nhân viên thiết kế tại nhà hoặc nếu được hãy tự mình mở một công ty, cửa hàng thiết kế và in ấn. Muốn có được sản phẩm thu hút được khách hàng bạn phải hiểu được ý muốn về sản phẩm cần thiết kế của khách hàng. Học cách lắng nghe nhiều hơn để mang lại hiệu quả công việc tốt hơn.

Làm về dịch vụ dọn nhà

Cuộc sống bận rộn với công việc thường ngày sẽ làm nhiều gia đình không có thời gian dọn dẹp nhà ở ngăn nắp. Vì thế bạn có thể chọn kinh doanh trong lĩnh vực dọn dẹp vệ sinh nhà ở. Ban đầu là tự dọn dẹp cho ngôi nhà của bạn tiếp đến là những gia đình bạn bè, người thân sau đó bạn có thể tìm kiếm, quảng cáo hình ảnh về dịch vụ trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Danhbavieclam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin