Bà Becca Brown (chuyên viên tuyển dụng tại Goldman) cho biết, sai " /> Bà Becca Brown (chuyên viên tuyển dụng tại Goldman) cho biết, sai " /> Bà Becca Brown (chuyên viên tuyển dụng tại Goldman) cho biết, sai " />
Trang:

Nghe chuyên gia nói về sai lầm lớn nhất khi phỏng vấn xin việc

Thứ năm, 09/04/2020 | 00:57
Thứ năm, 09/06/2018 | 00:41

Nghe chuyên gia nói về sai lầm lớn nhất khi phỏng vấn xin việc

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave; Becca Brown (chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tuyển dụng tại Goldman) cho biết, sai lầm lớn nhất của c&aacute;c ứng vi&ecirc;n khi phỏng vấn xin việc l&agrave; thể hiện một c&aacute;ch qu&aacute; đ&agrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bởi trong t&acirc;m thế của ứng vi&ecirc;n, ai cũng muốn g&acirc;y ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; thể hiện m&igrave;nh c&oacute; &yacute; thức chuẩn bị trước buổi phỏng vấn xin việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Thế nhưng, c&aacute;ch thể hiện của bạn đ&ocirc;i khi, c&oacute; thể trở n&ecirc;n th&aacute;i qu&aacute;. Thậm ch&iacute;, n&oacute; khiến người phỏng vấn cảm nhận bạn chẳng kh&aacute;c n&agrave;o c&aacute;i m&aacute;y n&oacute;i&ldquo;, Becca giải th&iacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave; Becca Brown tốt nghiệp cử nh&acirc;n Đại học Harvard, Mỹ v&agrave; nhận bằng thạc sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Quản trị Kinh doanh tại Columbia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Chuyên gia nói về sai lầm khi phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/Becca-Brown.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave; Becca Brown hiện l&agrave;&nbsp;chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tuyển dụng tại Goldman.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave; khuy&ecirc;n c&aacute;c ứng vi&ecirc;n n&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n, thoải m&aacute;i, kh&ocirc;ng n&ecirc;n m&aacute;y m&oacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh diễn ra buổi phỏng vấn xin việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều người cố gắng che đậy nỗi sợ h&atilde;i bằng c&aacute;ch h&agrave;nh xử như người tự tin. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng kh&oacute; để c&aacute;c nh&agrave;&nbsp;tuyển dụng&nbsp;l&acirc;u năm nhận ra điều đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c khiến sai lầm n&agrave;y trở n&ecirc;n phổ biến l&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; căng thẳng của buổi phỏng vấn. Kh&ocirc;ng phải ai cũng dễ d&agrave;ng vượt qua cảm gi&aacute;c lo lắng, nhất l&agrave; những bạn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;ch một ứng vi&ecirc;n giải quyết t&igrave;nh huống ngay trong l&uacute;c căng thẳng thể hiện hiệu suất l&agrave;m việc của ch&iacute;nh họ. Quản l&yacute; &aacute;p lực l&agrave; kỹ năng kh&ocirc;ng thể thiếu, d&ugrave; bạn l&agrave;m bất cứ c&ocirc;ng việc g&igrave;, tr&ecirc;n s&agrave;n giao dịch hay trong c&ocirc;ng xưởng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;V&igrave; vậy, bạn h&atilde;y b&igrave;nh tĩnh v&agrave; sống thật với ch&iacute;nh m&igrave;nh. Đừng cố gắng thể hiện với nh&agrave; tuyển dụng hoặc che giấu nỗi sợ h&atilde;i&hellip; Đ&ocirc;i khi, điều đ&oacute; chẳng gi&uacute;p &iacute;ch, m&agrave; c&ograve;n khiến bạn căng thẳng nhiều hơn&rdquo; &ndash; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tuyển dụng Becca Brown kết luận.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước khi đồng s&aacute;ng lập Solemates (một thương hiệu sản phẩm chăm s&oacute;c gi&agrave;y da cho phụ nữ) năm 2009, Becca Brown từng l&agrave;m việc tại ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư Goldman Sachs gần 6 năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ giữ nhiều vai tr&ograve; quan trọng như nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch, cố vấn t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; gi&aacute;m đốc tại Goldman Sachs, c&ocirc; c&ograve;n l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của ban tuyển dụng nh&acirc;n sự tại ng&acirc;n h&agrave;ng danh tiếng n&agrave;y.</span></span></p>

- Lý do nhà tuyển dụng nên tuyển sinh viên mới ra trường / 5 cách đối phó với những câu hỏi phỏng vẫn kỳ quặc của nhà tuyển dụng

Bà Becca Brown (chuyên viên tuyển dụng tại Goldman) cho biết, sai lầm lớn nhất của các ứng viên khi phỏng vấn xin việc là thể hiện một cách quá đà.

Bởi trong tâm thế của ứng viên, ai cũng muốn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và thể hiện mình có ý thức chuẩn bị trước buổi phỏng vấn xin việc.

“Thế nhưng, cách thể hiện của bạn đôi khi, có thể trở nên thái quá. Thậm chí, nó khiến người phỏng vấn cảm nhận bạn chẳng khác nào cái máy nói“, Becca giải thích.

Bà Becca Brown tốt nghiệp cử nhân Đại học Harvard, Mỹ và nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Columbia.

Chuyên gia nói về sai lầm khi phỏng vấn

Bà Becca Brown hiện là chuyên viên tuyển dụng tại Goldman.

Bà khuyên các ứng viên nên trình bày một cách tự nhiên, thoải mái, không nên máy móc trong quá trình diễn ra buổi phỏng vấn xin việc.

Nhiều người cố gắng che đậy nỗi sợ hãi bằng cách hành xử như người tự tin. Tuy nhiên, không khó để các nhà tuyển dụng lâu năm nhận ra điều đó.

Một nguyên nhân khác khiến sai lầm này trở nên phổ biến là không khí căng thẳng của buổi phỏng vấn. Không phải ai cũng dễ dàng vượt qua cảm giác lo lắng, nhất là những bạn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm.

Cách một ứng viên giải quyết tình huống ngay trong lúc căng thẳng thể hiện hiệu suất làm việc của chính họ. Quản lý áp lực là kỹ năng không thể thiếu, dù bạn làm bất cứ công việc gì, trên sàn giao dịch hay trong công xưởng.

“Vì vậy, bạn hãy bình tĩnh và sống thật với chính mình. Đừng cố gắng thể hiện với nhà tuyển dụng hoặc che giấu nỗi sợ hãi… Đôi khi, điều đó chẳng giúp ích, mà còn khiến bạn căng thẳng nhiều hơn” – chuyên viên tuyển dụng Becca Brown kết luận.

Trước khi đồng sáng lập Solemates (một thương hiệu sản phẩm chăm sóc giày da cho phụ nữ) năm 2009, Becca Brown từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs gần 6 năm.

Không chỉ giữ nhiều vai trò quan trọng như nhà phân tích, cố vấn tài chính và giám đốc tại Goldman Sachs, cô còn là thành viên của ban tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng danh tiếng này.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin