Vinalines sẽ dự kiến IPO trong tháng 9 và hoan nghênh hợp t&aacut" /> Vinalines sẽ dự kiến IPO trong tháng 9 và hoan nghênh hợp t&aacut" /> Vinalines sẽ dự kiến IPO trong tháng 9 và hoan nghênh hợp t&aacut" />
Trang:

Tập đoàn SK Group Hàn Quốc làm nhà đầu tư chiến lược của Vinalines

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:57
Thứ sáu, 23/06/2018 | 09:38

Tập đoàn SK Group Hàn Quốc làm nhà đầu tư chiến lược của Vinalines

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vinalines sẽ dự kiến IPO trong th&aacute;ng 9 v&agrave; hoan ngh&ecirc;nh hợp t&aacute;c với Tập đo&agrave;n SK Group.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Cho Hyo Sung - Phó chủ tịch T&acirc;̣p đoàn SK Group trong buổi l&agrave;m việc ng&agrave;y 12/6 với T&ocirc;̉ng c&ocirc;ng ty Hàng hải Vi&ecirc;̣t Nam (Vinalines) đ&atilde; bày tỏ m&ocirc;́i quan t&acirc;m đến qu&aacute; tr&igrave;nh cổ phần h&oacute;a Vinalines sắp tới v&agrave; mong muốn tham gia trở th&agrave;nh nh&agrave; đầu tư chiến lược.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">SK Group l&agrave; tập đo&agrave;n kinh tế kinh doanh đa ngành lớn thứ ba H&agrave;n Quốc với gần 100 chi nh&aacute;nh, c&ocirc;ng ty con v&agrave; hơn 100 văn ph&ograve;ng tr&ecirc;n khắp thế giới, tổng doanh thu hơn 70 tỷ USD. Th&aacute;ng 11/2017, Chủ tịch SK Group đ&atilde; c&oacute; chuyến thăm Việt Nam v&agrave; hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c. Thủ tướng Chính phủ đã hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; khuyến kh&iacute;ch tập đo&agrave;n SK tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh cổ phần h&oacute;a các doanh nghiệp Nh&agrave; nước tại Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quyền T&ocirc;̉ng giám đ&ocirc;́c Vinalines &ocirc;ng Nguy&ecirc;̃n Cảnh Tĩnh đ&atilde; hoan ngh&ecirc;nh và r&acirc;́t mong được cùng hợp tác với t&acirc;̣p đoàn SK. &Ocirc;ng Nguy&ecirc;̃n Cảnh Tĩnh cũng giới thi&ecirc;̣u m&ocirc;̣t s&ocirc;́ n&ocirc;̣i dung chủ y&ecirc;́u của vi&ecirc;̣c IPO Vinalines vào quý 3 năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="tập đoàn SK Group mong muốn làm nhà đầu tư Vinalines" src="/Content/editorimages/images/Vinalines-IPO.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Buổi gặp gỡ của tập đo&agrave;n&nbsp;SK Group v&agrave; Vinalines.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo phương &aacute;n cổ phần h&oacute;a đ&atilde; được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt, Vinalines sẽ ch&agrave;o b&aacute;n 207,9 triệu cổ phần cho nh&agrave; đầu tư chiến lược, chiếm 14,8% vốn điều lệ; cổ phần b&aacute;n đấu gi&aacute; c&ocirc;ng khai l&agrave; 280,9 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn. Như vậy Nh&agrave; nước sẽ nắm 65% cổ phần tại Vinalines v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư b&ecirc;n ngoài được mua kh&ocirc;ng quá 35% v&ocirc;́n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc b&aacute;n đấu gi&aacute; c&ocirc;ng khai ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng lần đầu (IPO) sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave; Vinalines dự kiến ti&ecirc;́n hành IPO trong tháng 9/2018. Gi&aacute; khởi điểm 10.000 đồng/cp, Vinalines được định gi&aacute; 14.046 tỷ đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong hai năm g&acirc;̀n đ&acirc;y, tình hình sản xu&acirc;́t kinh doanh của T&ocirc;̉ng c&ocirc;ng ty Hàng hải Vi&ecirc;̣t Nam đã có nhi&ecirc;̀u khởi sắc. Năm 2017 sản lượng vận tải biển của T&ocirc;̉ng c&ocirc;ng ty Hàng hải Vi&ecirc;̣t Nam đạt g&acirc;̀n 25 triệu tấn, tăng g&acirc;̀n 7% so với k&ecirc;́ hoạch. Tổng doanh thu đạt g&acirc;̀n 16.000 tỷ đồng, tăng g&acirc;̀n 15% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nh&acirc;́t của C&ocirc;ng ty mẹ đạt 515 tỷ đ&ocirc;̀ng cao nh&acirc;́t trong nhi&ecirc;̀u năm trở lại đ&acirc;y.</span></span></p>

- Cơ điện Trần Phú và Agrimeco bị phạt nặng vì chậm trễ lên sàn / CGV quyết định IPO trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc

Vinalines sẽ dự kiến IPO trong tháng 9 và hoan nghênh hợp tác với Tập đoàn SK Group.

Ông Cho Hyo Sung - Phó chủ tịch Tập đoàn SK Group trong buổi làm việc ngày 12/6 với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã bày tỏ mối quan tâm đến quá trình cổ phần hóa Vinalines sắp tới và mong muốn tham gia trở thành nhà đầu tư chiến lược.

SK Group là tập đoàn kinh tế kinh doanh đa ngành lớn thứ ba Hàn Quốc với gần 100 chi nhánh, công ty con và hơn 100 văn phòng trên khắp thế giới, tổng doanh thu hơn 70 tỷ USD. Tháng 11/2017, Chủ tịch SK Group đã có chuyến thăm Việt Nam và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Chính phủ đã hoan nghênh và khuyến khích tập đoàn SK tham gia vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam.

Quyền Tổng giám đốc Vinalines ông Nguyễn Cảnh Tĩnh đã hoan nghênh và rất mong được cùng hợp tác với tập đoàn SK. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh cũng giới thiệu một số nội dung chủ yếu của việc IPO Vinalines vào quý 3 năm nay.

tập đoàn SK Group mong muốn làm nhà đầu tư Vinalines

Buổi gặp gỡ của tập đoàn SK Group và Vinalines.

Theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vinalines sẽ chào bán 207,9 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 14,8% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai là 280,9 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn. Như vậy Nhà nước sẽ nắm 65% cổ phần tại Vinalines và các nhà đầu tư bên ngoài được mua không quá 35% vốn.

Việc bán đấu giá công khai ra công chúng lần đầu (IPO) sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Vinalines dự kiến tiến hành IPO trong tháng 9/2018. Giá khởi điểm 10.000 đồng/cp, Vinalines được định giá 14.046 tỷ đồng.

Trong hai năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có nhiều khởi sắc. Năm 2017 sản lượng vận tải biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đạt gần 25 triệu tấn, tăng gần 7% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất của Công ty mẹ đạt 515 tỷ đồng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin