Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

 Tự chủ có thể thay đổi từ giờ sang giờ, hàng ngày và suốt cuộc đời. vì mong muốn và mục tiêu của bạn thay đổi mà phát triển. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng làm việc tốt hơn khi chún...

- Kỹ năng sử dụng máy tính có quan trong khi đi xjn việc / Hãy hoàn thiện bản thân bằng các kỹ năng quản lý thời gian này

 Tự chủ có thể thay đổi từ giờ sang giờ, hàng ngày và suốt cuộc đời. vì mong muốn và mục tiêu của bạn thay đổi mà phát triển.

Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng làm việc tốt hơn khi chúng ta yêu thích những gì chúng ta làm.

Khi suy nghĩ về điều thúc đẩy bạn thực hiện một nhiệm vụ nào đó,trước hết hãy để bản thân tự chủ nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hãy đưa ra khái niệm mà kỷ năng mình có được.

Bạn cảm thấy có nghĩa vụ phải đi dự tiệc bởi vì bạn được ai đó bạn mời - sẽ không có lợi ích bên ngoài hoặc cá nhân không rõ ràng cho bạn nhưng bạn có thể lo lắng nếu bạn không đi. Bạn có nhiều khả năng tận hưởng bữa tiệc mà bạn cảm thấy có nghĩa vụ phải tham dự nếu bạn đi với một thái độ tích cực và cởi mở - theo cách này bạn sẽ thấy tự chủ vui vẻ và hưởng thụ.

Khái niệm:

Cố gắng tránh những người tiêu cực và tìm kiếm những người tích cực, có tự chủ tốt. Sẽ dễ dàng hơn nếu được thúc đẩy đến những người xung quanh bạn.

Giữ một thái độ tích cực, xem các vấn đề và trở lại làm cơ hội học tập.

Biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn

Làm việc trên chỉ ra điểm yếu của bạn và xây dựng trên thế mạnh của bạn.

 

Cá nhân:

Cố gắng không trì hoãn, đánh giá rủi ro nhưng tiếp tục làm việc vì mục tiêu của bạn. 

Kỹ năng:

Đừng ngần ngại yêu cầu người khác giúp đỡ và nếu bạn có thể giúp họ. Nhìn thấy những người khác thành công sẽ giúp thúc đẩy bạn thành công.