Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Xây dựng và duy trì mối quan hệ Cung cấp và nhận phản hồi từ các đồng nghiệp hoặc các thành viên khác trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ. Chia sẻ những ý tưởng hay với người khác. Chấp nhận kỹ năng, k...

- Một kỹ năng vô cùng quan trọng bất kỳ ai cũng cần. / Các kỹ năng giao tiếp cần thiết khi đi phỏng vấn xin việc

Xây dựng và duy trì mối quan hệ

 • Cung cấp và nhận phản hồi từ các đồng nghiệp hoặc các thành viên khác trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
 • Chia sẻ những ý tưởng hay với người khác.
 • Chấp nhận kỹ năng, kinh nghiệm, sự sáng tạo và đóng góp của người khác.
 • Lắng nghe và công nhận cảm xúc, mối quan tâm, ý kiến ​​và ý tưởng của người khác.
 • Mở rộng các ý tưởng của một thành viên trong nhóm hoặc đồng nghiệp.
 • Lắng nghe kiên nhẫn với người khác trong các tình huống xung đột.
 • Xác định các vấn đề một cách chắc chắn, khéo léo.
 • Hỗ trợ các quyết định nhóm ngay cả khi không có trong tổng số thỏa thuận.

Để đạt được nhiệm vụ

 • Cung cấp và tìm kiếm đầu vào từ những người khác (trong việc xây dựng kế hoạch cho các khuyến nghị).
 • Hỗ trợ người khác giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu riêng.
 • Chia sẻ thông tin, ý tưởng và đề xuất.
 • Yêu cầu giúp đỡ trong việc xác định và đạt được các mục tiêu và giải quyết vấn đề.
 • Kiểm tra thỏa thuận và đạt được cam kết với mục tiêu được chia sẻ.
 • Thông báo cho người khác về những thay đổi hoặc vấn đề một cách kịp thời.
 • Đưa ra các đề xuất về thủ tục để khuyến khích sự tiến bộ hướng tới mục tiêu.
 • Thương lượng để đạt được kết quả có lợi nhất.
  Hãy luôn lắng nghe và xử lý công việc chung một cách thỏa đáng nhất để có kết quả cao trong công việc.